Kainuun sopimuksellinen toimintatapa

Sopimuksellisuuden Kainuun toimintatavan kuvaus
Sopimuksellisuuden Kainuun toimintatavassa Välittäjä vastaa Tilaajan palvelutarpeisiin palvelukonseptilla, johon sisältyy tuotteistetut palvelut ja mahdollisuus tilata palveluita Internetportaalia käyttäen. Tämän lisäksi välittäjäorganisaatiolla on mahdollista tuotteistaa uusia palvelukonsepteja muille kuin lähialueen asiakassegmentille, tällä toiminnalla on mahdollista tukea palvelun toteuttajien toimintaa liiketaloudellisesti kannattavammaksi.

Välittäjäorganisaatio kokoaa oman palvelukumppaniverkoston paikallisista yrityksistä, yhdistyksistä ja järjestöistä, joiden kanssa yhteistyössä tilatut palvelut ja työt toteutetaan.

 

Sopimuksellinen yhteistyö

Toimintatapa, jossa pyritään joustavasti paikallisista tarpeista lähtien täyttämään alueen palvelutarpeita.

 • Edistää julkisen, yksityisen ja yhdistyssektorin yhteistyötä.
 • Tärkein tavoite on säilyttää palveluita tai luoda niitä mahdollisimman lähelle asukkaita ja asiakkaita.

Tavoitteena on:

 • että maaseudun piilevät ansiolähteet muodostuisivat työksi ja palveluiksi.
 • edistää yhdistysten ja seurojen toimintaedellytyksiä luomalla työtilaisuuksia ja ansaintamahdollisuuksia.
 • työllistää nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä madaltamalla yhdistysten ja seurojen työllistämiskynnystä.
 • edistää maaseudulla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja luoda uutta yritystoimintaa.
 • maaseudun pirstaleisten töiden organisointi liiketaloudellisesti kannattavasti
 • palvelujen tuottaminen lähilogistiikkaa mahdollisimman pitkälle hyödyntäen
 • välittäjäorganisaatio tunnistaa uusia palvelutarpeita ja tuotteistaa niistä uusia tuotekokonaisuuksia

Kainuun Sopimuskellinen toimintatapa 2013 -2015 hanke

Hankkeessa organisoidaan maaseudun pirstaleisia töitä sopimuksellisuuden menetelmiä hyödyntäen sekä  tehdään sopimuksellista toimintatapaa tunnetuksi julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa Kainuussa.

Hankkeessa on tavoitteena sopimuksellisten palveluiden tuotteistaminen, välittäjäorganisaatiotoiminnan kehittäminen sekä kehittää palveluiden välitykseen ja töiden organisointiin internetportaali.

Sopimuksellinen yhteistyö

Toimintatapa, jossa pyritään joustavasti paikallisista tarpeista lähtien täyttämään alueen palvelutarpeita.

 • Edistää julkisen, yksityisen ja yhdistyssektorin yhteistyötä.
 • Tärkein tavoite on säilyttää palveluita tai luoda niitä mahdollisimman lähelle asukkaita ja asiakkaita.

Tavoitteena on:

 • että maaseudun piilevät ansiolähteet muodostuisivat työksi ja palveluiksi.
 • edistää yhdistysten ja seurojen toimintaedellytyksiä luomalla työtilaisuuksia ja ansaintamahdollisuuksia.
 • työllistää nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä madaltamalla yhdistysten ja seurojen työllistämiskynnystä.
 • edistää maaseudulla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja luoda uutta yritystoimintaa.
 • maaseudun pirstaleisten töiden organisointi liiketaloudellisesti kannattavasti
 • palvelujen tuottaminen lähilogistiikkaa mahdollisimman pitkälle hyödyntäen
 • välittäjäorganisaatio tunnistaa uusia palvelutarpeita ja tuotteistaa niistä uusia tuotekokonaisuuksia