Rajaton verkosto -hankkeessa edistetään digitaalisuuden hyödyntämistä, poistetaan käytön esteitä sekä luodaan uutta digitoimintakulttuuria.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun yrittäjät, elinkeinollista toimintaa harjoittava kolmassektori, yrittäjämäisesti toimivat maaseudun kehittäjät sekä kyläyhdistykset ja maaseudun asukkaat.

Toimijoita kannustetaan hyödyntämään elinkeinotoiminnassaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Esimerkiksi valmennus- ja neuvontapalvelujen toteutuksessa otetaan käyttöön videoneuvottelu ja -asiointityökaluja sekä internetpohjaisia työskentelyalustoja.

Lisäksi hankkeen kohderyhmiä valmennetaan hyödyntämään uusia digitaalisia mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämisessä koko hankealueella.

Hankkeessa nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen, ylimaakunnallinen yhteistyö ja sähköinen vuorovaikutus viedään osaksi kohderyhmän arkipäiväistä toimintaa ja luodaan perusta tulevaisuuden palvelutuotannolle.

Kehittämishankkeen toiminta-alueen muodostavat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueet.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2017 - 31.7.2019. Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry ja osatoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry.


 
KAINUU: Jari Vierimaa
Videoasiointipalvelu:  

POHJOIS-POHJANMAA: Maarit Vuorela
puh. 044 243 0306, maarit.vuorela(at)ppkylat.fi
Videoasiointipalvelu: 
 

 

TYKKÄÄ, SEURAA JA KOMMENTOI: Facebook Twitter | YouTube | Instagram | Blogi