Rajaton verkosto -hankkeessa edistetään digitaalisuuden hyödyntämistä, poistetaan käytön esteitä sekä luodaan uutta digitoimintakulttuuria.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun yrittäjät, elinkeinollista toimintaa harjoittava kolmassektori, yrittäjämäisesti toimivat maaseudun kehittäjät sekä kyläyhdistykset ja maaseudun asukkaat.

Toimijoita kannustetaan hyödyntämään elinkeinotoiminnassaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Esimerkiksi valmennus- ja neuvontapalvelujen toteutuksessa otetaan käyttöön videoneuvottelu ja -asiointityökaluja sekä internetpohjaisia työskentelyalustoja.

Lisäksi hankkeen kohderyhmiä valmennetaan hyödyntämään uusia digitaalisia mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämisessä koko hankealueella.

Hankkeessa nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen, ylimaakunnallinen yhteistyö ja sähköinen vuorovaikutus viedään osaksi kohderyhmän arkipäiväistä toimintaa ja luodaan perusta tulevaisuuden palvelutuotannolle.

Kehittämishankkeen toiminta-alueen muodostavat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueet.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2017 - 31.7.2019. Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry ja osatoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry.


 
HANKKEEN KOORDINAATTORI: Veli-Matti Karppinen
puh. +358 40 585 3645
veli-matti.karppinen(at)kainuunnuotta.net
 
KAINUU OSAHANKE: Jari Vierimaa
puh. +358 44 062 8400
Videoasiointipalvelu:  

POHJOIS-POHJANMAA OSAHANKE: Heidi Rintamäki
puh. +358 44 243 0306
heidi.rintamaki(at)ppkylat.fi
 
HANKESIHTEERI: Jari Surkka
puh. +358 44 729 9491
jari.surkka(at)kainuunnuotta.net

 

TYKKÄÄ, SEURAA JA KOMMENTOI: Facebook Twitter | YouTube | Instagram | Blogi

 

                                                                               

   

 

 

 

Tule mukaan etsimään ja löytämään ystäväkylä:

 
 
LISÄTIETOJA:
jari.vierimaa@kainuunnuotta.net
  p. 044 062 8400