Meetti -hanke

Meetti-hanke toteutettiin aikavälillä 1.4.2011-31.5.2012. Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry ja se oli Oulujärvi Leader ry:n rahoittama. Hanke tarjosi viestintäkoulutuksia Paltamon, Puolangan, Vaalan ja Kajaanin maaseudun asukkaille.

Näissä koulutuksissa tärkeäna pidettiin koulutuksen sitomista kylien kokonaiskehittämiseen. Koulutuksesta muotoiltiin kokonaisuus, joka antaa perustiedot ja taidot tämän päivän viestintäympäristön tarpeisiin. Hanke tarjosi maaseudun asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille osaamista ja toimintamalleja oman alueensa viestinnän kehittämiseen tulevaisuudessa. Hanke tarjosi monipuolisesti koulutusta myös internetin eri palveluihin soveltuvien esitysten ilmaisukeinoista ja tuotannosta. Hankkeen synnyttämä osaaminen tulee parantamaan ja monipuolistaman tulevaisuudessa kainuulaisten kyläyhdistysten ja -yhteisöjen tiedotusta ja toimintaa. Kyläyhdistysten, paikallisten yritysten ja yksityisten kainuulaisten viestintätaitojen kehittäminen parantaa myös kainuulaisten vuorovaikutusta keskenään ja muihin maakuntiin.

Meetti-hankkeen toisena tavoitteena oli antaa osallistujille avaimet oman ympäristönsä historian tallentamiseen ja erilaisten julkaisujen tuottamiseen. Osallistujat ovatkin hankkeen aikana tuottaneet julkaisuja sekä kylien omaan käyttöön että eri viestintäkanaviin. Hankkeen aikana toteutettujen koulutusten yhteydessä myös tallennettiin kainuulaista historiaa tuleville sukupolville ja tuotiin Kainuuta alueena näkyvästi esiin.

Hankkeen aikana muodostettiin myös kainuulaisen historian virtuaalista tietoarkistoa, Kainuun media-arkistoa, jonne tullaan jatkossakin keräämään vanhoja valokuvia, videoita, kirjoituksia, musiikkia, muita äänitteitä yms. Samalla arkistoon tallennetaan kainuulaista historiaa tuottamalla uusia tallenteita esim. haastattelemalla mielenkiintoisia henkilöitä ja kuvaamalla kainuulaisia maisemia ja tapahtumia. Nämä uudet ja vanhat tallenteet yhdistyvät arkistoksi, jonka sisältöä tullaan käyttämään uusien mediatuotteiden, kuten tv-ohjelmien ja valokuvakirjojen tuotannossa.

Hanke saatettiin suunnitelmien mukaisesti päätökseen keväällä 2012. Hankkeen koulutusten kautta kainuulaisten yhdistysten viestintäosaaminen kehitettyi tehokkaammaksi ja monipuolisemmaksi ja kokoontumisissa muodostui uusia toimintamalleja viestinnän toteuttamiseksi. Tulevat vuodet tulevat näyttämään, kuinka aktiivisesti hankkeessa mukana olleet yhdistykset panostavat viestintäänsä ja kuinka pysyviksi hankkeen vaikutukset jäävät.

Kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille!

 

   

Kainuun kylien kalenteri 

MaTiKeToPeLaSu
3112345
326789101112
3313141516171819
3420212223242526
352728293031