Uutiskirje ei näy oikein? Katso uutiskirje selaimessa.

 

10.6.2020

 

Kainuun digitukihanke

Kainuun digitukihanketta toteutetaan valtionvarainministeriön myöntämällä tuella. Hankkeen tavoitteena on saada selville alueen digituen tarpeen ja tarjonnan kohtaanto sekä saadun tiedon perusteella digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen sekä tuen tunnettavuuden ja löydettävyyden parantaminen.

hankkeessa kootaan alueen toimijoita  mahdollisimman kattavasti aktiiviseksi toimijoiden verkostoksi ja pyritään tiivistämään toimijoiden välistä yhteistyötä siten, että digituen antajat ovat tietoisia toistensa antamasta avusta ja tuen tarjonta vastaa mahdollisimman hyvin tuen tarpeisiin ja tuen kysyntään.


 

Kainuun Nuotta ry:n selvitys- ja kartoitustyö hankkeessa

Kainuun Nuotta ry toteuttaa Kainuun Liiton toimeksiannon mukaisesti Kainuun digitukihankkeessa kartoitus- ja selvitystyön, jossa kartoitetaan ja kootaan verkostoksi Kainuun Nuotta ry:n toimijakentän osalta halukkaat digitukijat, selvitetään erilaisia digituen antamisen muotoja ja tarvetta niille sekä millaista valmennusta toimijat tarvitsevat. Lisäksi selvitetään erilaisten tukimuotojen soveltuvuutta alueella digituen tarvitsijoille.

Kartoitus- ja selvitystyötä tehdään kohderyhmälle suunnatulla sähköisellä kyselylomakkeella sekä järjestämällä webinaareja ja Live-TV lähetyksiä, joissa osalllistujat pääsevät esittämään mielipiteitään ja näkemyksiään digituen tarpeesta ja saatavuudesta sekä sen kehittämisestä.

Lisätietoa Kainuun Nuotta ry:n toteuttamasta kartoitus- ja selvitystyöstä löytyy osoitteesta www.digituki.net.


 

Kainuun digituki Live-TV lähetys 23.6.2020 klo 13:00 - 14:30

Kainuun Nuotta ry järjestää digituesta Live-TV lähetyksen 23.6.2020 klo 13:00 - 14:30. Lähetyksessä esitellään tarkemmin maakunnallinen digitukihanke, kainuun Nuotan tavoitteet ja toimenpiteet hankkeessa sekä kerätään osalllistujien kommentteja digituen tarpeesta ja tarjonnasta Kainuussa.

Lähetystä voi seurata ja kommentointiin osallistua osoitteessa www.suomen.tv. Lisäksi lähetystä voi seurata Kainuun Nuotta ry:n Facebook -sivuilla.


 

Sinustako digituki -henkilö

Jos kiinnostuit digitukiverkoston toiminnasta ja haluat tulevaisuudessa tarjota digituki -palvelua joko yhdistyksenä, järjestönä tai yksityisenä henkilönä, voit ilmoittautua digitukiverkostoon jo nyt osoitteessa: www.digituki.net, tai suoraan tästä linkistä avautuvalla lomakkeella. Kainuun Nuotasta Jari Vierimaa ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian ja voimme keskustella tarkemmin kiinnostuksestasi toimia digitukiverkostossa.


 

 

 

10.06.2020

Kalenteri

02.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 03.11 Kierrätysinfo 3.11. klo 12:30 » 03.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille tiistaisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 03.11 Aikuisille tarkoitettu musiikkiryhmä Monikassa tiistaisin klo 14:30-16 » 04.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 05.11 Suomen kielen ryhmä Monikassa torstaisin klo 17-18. Aloittelijoiden taso. Opettajana: Elias Rissanen » 05.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 05.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 06.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille Monikassa perjantaisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 06.11 Mamatree ryhmä naisille ja lapsille perjantaisin klo 16-19. Ohjelmassa mm. jumppaa ja askartelua. » 09.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 10.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille tiistaisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 10.11 Aikuisille tarkoitettu musiikkiryhmä Monikassa tiistaisin klo 14:30-16. Ohjaajana Heidi Syrjäkari. » 11.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 12.11 Kranssien tekoa Seppälän ammattioppilaitoksessa 12.11.2020 klo 12-15 » 12.11 Suomen kielen ryhmä Monikassa torstaisin klo 17-18. Aloittelijoiden taso. Opettajana: Elias Rissanen » 12.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 12.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 13.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille Monikassa perjantaiisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 13.11 Mamatree ryhmä naisille ja lapsille perjantaisin klo 16-19. Ohjelmassa mm. jumppaa ja askartelua. » 16.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 16.11 Hietaperän kyläyhdistyksen palaveri koululla 16.11.2020, klo 18-20 » 17.11 Teams -palaveri Pohjavaaran seudun kylien kanssa » 18.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 19.11 Suomen kielen ryhmä Monikassa torstaisin klo 17-18. Aloittelijoiden taso. Opettajana: Elias Rissanen » 19.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 19.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 19.11 Laakajärven Teams palaveri » 19.11 Kauneimmat joululaulut » 20.11 Mamatree ryhmä naisille ja lapsille perjantaisin klo 16-19. Ohjelmassa mm. jumppaa ja askartelua. » 23.11 Ruokakurssi maahanmuuttajille 23.11.2020 klo 10-14 » 23.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 25.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 25.11 OLKAn TOIVO-vertaistukivalmennuksen 3. osio » 25.11 Pohjavaara seudun kylän Teams palaveri 25.11.2020, klo 17:30-19:30 » 26.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 26.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 26.11 OLKAn TOIVO-vertaistukivalmennuksen 4. osio » 30.11 Ruokakurssi maahanmuuttajille 30.11.2020 klo 10-14 »