Kuvia kyliltä

Eteläisten kylien alue on laaja ja metsäinen. Kyläyhdistykseen kuuluu Halla-ahon, Hatulanmäen, Kivimäen, Lahnasjärven, Lehtovaaran ja Murtomäen kylät.

Kylien alueella on metsää, turvesoita ja vähän vesistöjä.

Nautakarjaa on enää parilla tilalla, mutta alueella on useita hevostiloja.

Kylillä asuu noin 300 asukasta.

Murtomäen asema
Murtomäen asema

 

Murtomäki on kylä noin 18 kilometriä etelään Kajaanin keskustasta. Murtomäen asutus kehittyi rautatien ympärille ja se sijaitsee Otanmäen radan ja Iisalmen-Kontiomäen radan risteyskohdassa. Rautatieaseman läheisyydessä on yhä jäljellä useita alkuperäisiä rakennuksia.

Haukijärvi;Lehtovaara

Lehtovaara on vanhoja asutuspaikkoja ja rehevänä alueena se on valittu 90-luvulla valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Pienilmasto ja pinnan muodot ovat luoneet suotuisat puitteet kasvillisuudelle ja viljelylle. Alueella on yksi paikallisesti arvokkaaksi arvioitu perinnebiotooppi; Tololan metsälaidun. Perinnebiotoopit säilyttävät perinteisen maatalouden maisemaa ja lajistoa. Niiden hoitoon laiduntamalla ja niittämällä voivat viljelijät saada maatalouden ympäristötukea. Lehtovaaralla sijaitsevasta lähteestä on tehty aikanaan kylän palokaivo ja lähistöllä olevasta Kivilonkasta on kuljetettu kiveä Otanmäkeen asti. Paikat ovat hienoja luonnonnähtävyyksiä. Lehtovaaran huipulta näkyy mm Sotkamon radiotorni.

Haukijärvi kuivatettiin sata vuotta sitten kauran kasvatukseen sekä heinän ja jäkin niittoon. Nyt kaksikymmentä vuotta 70 ha suuruinen järvi on ilahduttanut muuten vähäjärvisen seudun asukkaita ja eläimistöä. Toiminnan takana on Haukijärviyhdistys ry. Järvellä on kota ja uimaranta. Järvelle voi ostaa kalastus- ja venelupia.

Lehtovaara
Talvinen Lahnasjärventie
Lehtovaara,Metsälaidun

 

Kalenteri