Ohjeet toimituvan käyttäjille

Toimitupa Murtsikan osoite on MURTOMÄENTIE 1003 B.

Käyttäjä vastaa tilojen siisteydestä ja järjestyksestä käytön jälkeen.

Kalusteet järjestetään samaan järjestykseen kuin ne olivat tullessa. Lattiat lakaistaan ja tarvittaessa pyyhitään kostealla. Pöydät pyyhitään.

Ulkovessat tarkistetaan, tarvittaessa siivotaan. Vessojen roskikset tyhjennetään.

Siivousvälineet löytyvät näyttämön takana olevasta erillisestä tilasta. Roskapusseja ja pesuaineita löytyy keittiön alakaapista. Roskat huolehtii kukin käyttäjä talolta pois lähtiessään.

Sähköpääkytkin on ulkona sähkökaapissa pääsisäänkäynnin vasemmalla puolen.

Sähköt kytketään pääkytkimestä pois käytön jälkeen, ellei sähköä tarvita esimerkiksi jääkaapin vuoksi.

Keittiöstä löytyy sähkökaapin avain.

Lämminvesivaraaja ja vesipumppu ovat näyttämön viereisessä tilassa. Lämminvesivaraaja ja vesipumppu kytketään päälle laittamalla pistoke pistorasiaan. Lähtiessä lämminvesivaraaja ja pumppu kytketään pois päältä. Lämminvesivaraajan johto on lyhyt, laita johto pistorasiaan vetämättä liikaa.

Lääkekaappi ja toimintaohjeet yleisimmissä hätätilanteissa ovat keittiössä.

Vaaratilanteessa pysy rauhallisena, tee tilannearvio ja hälytä tarvittaessa apua. Ensisijaisesti ihmisten turvallisuus on varmistettava. Varauloskäynnit ovat salista näyttämön edestä oikealle ja kahvion kautta keittiöstä. Vaahtosammuttimia on kaksi, toinen keittiössä ja toinen salissa näyttämön oikealla puolen varauloskäytävän lähellä. Lisäksi keittiössä on sammutuspeite. Opettele käyttämään sammutusvälineitä oikein etukäteen mahdollista vaaratilannetta varten.

Tupakointi on sallittu ainoastaan piha-alueella. Talon sisällä on tupakointi ehdottomasti kielletty.

Älä heitä tumppeja pihalle. Piha-alueelta löytyy astia tupakantumppeja varten.  

Talossa on noudatettava erityistä varovaisuutta avotulen käsittelyssä.Kamiinoissa voidaan polttaa puita varovaisuutta noudattaen.

Tuikkukynttilöitä saa polttaa ainoastaan palamattomalla alustalla. Alustaksi suositellaan tuikkualustoja sekä laseja. Ulkotulia voi polttaa metalliastioissa, ei kuitenkaan aivan rakennusten seinustalla eikä portailla. Tilaisuuden päätyttyä tulet on sammutettava.

Hälytysajoneuvon tai paloauton on päästävä tarvittaessa esteettä talolle.Tien varteen ja talon pihalle sekä talon viereiselle pellolle mahtuu hyvin pysäköimään talolle viemää kulkureittiä tukkimatta.

Mahdollisista vioista tai puutteista tulee tehdä ilmoitus viipymättä taloisännälle tai puheenjohtajalle.

Nämä ohjeet on laadittu kaikkien Toimitupa Murtsikan käyttäjien viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi!

Kalenteri