Neuvonta, valmennus, koulutus ja konsultaatiopalvelut

  • GrowNow Oy on toimialueensa  uudenlainen maaseudun ja taajama-alueiden kehittämiseen ja palvelujen tuottamiseen erikoistunut toimija Suomessa.
  • Verkostonsa ja kumppaneittensa avulla yhtiön liiketoiminta on laadukasta, joustavaa ja nopeasti eri tilanteisiin reagoiva. Yhtiömme panostaa toimijoittensa osaamiseen, verkostomaiseen  palvelujen tuottamiseen ja sähköisten palvelujen hyödyntämiseen kaikilla palvelusektoreillamme.
  • Grownow Oy on uudenlainen palvelu -ja kehitysyhtiö, jonka palvelujen tuottajina toimivat  verkostomaisesti toimivat osaajat yhteistyökumppaneineen. Yhtiö on verkostomaisesti toimiva, uusia teknologioita hyödyntävä, nopeasti reagoiva, dynaaminen yhtiö.

 

Kohderyhmät

Yhtiön kohderyhmänä ovat maaseudun ja taajama-alueiden kehittämispalveluja tarvitsevat:

  • Julkinen sektori
  • Yksityinen
  • Kolmassektori

 


Yhteystiedot

GrowNow Oy
Ilmarintie 6
87200 Kajaani
040 585 3645, info(at)grownow.fi, www.grownow.fi

Wanha Teppana
Ilmarintie 6
87200 Kajaani
044 068 2402, ravintola(at)grownow.fi

 

Kalenteri