Haukila-Puras kyläsuunnitelma 2017

Laadittu  25.5.2017

 

ASIA / IDEA

TARKOITUS

TOTEUTUS

KUKA TEKEE

AIKA

 

PALVELUT

 

Kylätalo

 

Kokoontumis- ja harrastustilat

Tapiolan tilojen kunnostaminen

 

Kyläyhdistys

Metsästysseura

 

Kesä

2014- 2018

Laavut

Virkistyskäyttö  kyläläiset, matkailijat ym.

Hankitaan talkoilla polttopuita

Pidetään kunnossa

Kyläyhdistys
Metsästysseura
Raatteen Portti

01.06.17

 

YMPÄRISTÖ / VIIHTYVYYS

 

Kianta-Opiston piirit

 

Toistaiseksi ei mahdollista, kunnes

kylätalotilat kunnostetaan

Metsästysseura

Kyläyhdistys

2014 - 2018

Kyläläisten yhteiset tapahtumat

Pilkkikilpailut

Rantakalailta

 


Kyläyhdistys organisoi

Metsästysseura

Kyläyhdistys

 

Huhtik. 2017

Heinäk. 2017

 

Kulttuurimatkat

Mielen virkistäminen

Kyläyhdistys järjestää

Haetaan kumppaneita muista kylistä ja järjestöistä

Kyläläiset

2017

 

 

 

Majoitus- ja ravintolapalveluiden yhteistyön kehittäminen

Tehdään yhteistyötä ruokailun ja majoituksen eteen

Tiedottaminen esitteissä

Yhteydenpito majoittajiin

Raatteen Portti

Yksityiset majoittajat

 

Jatkuvasti

Kalastusreitti Puraksen vesistöön

Hyödyntäminen matkailukäyttöön

 

Metsähallitus

Vuokin kalastuskunta

Matkailuyrittäjät

Jatkuvasti

Opastetut eräretket

Matkailukäyttöön

Mainostaminen

Metsästysseura

Oppaat

Jatkuvasti

Raatteen marssi

Kuntoliikunta

Osallistutaan jäejestelyihin ja huoltoon

KR Kilta YM

27.05.17

Raatteen maraton

Kilpailu/ kuntoliikunta

Osallistutaan toimitsijatehtäviin

Suomussalmen Rasti

26.08.17

Valokuituliittymä

Etäosallistumismahdollisuuden luominen

Valokuituliittymän hyödyntäminen

Tapiolassa

Kyläyhdistys,ja Haukilan Metsästäjät

Jatkuvasti

Lauluseurat

Hengellinen toiminta

KokoontumisiaTapiolassa yhdessä

seurakunnan kanssa

Srk ja kyläyhdistys

1. Adventtis.

Kotisivut

Päivitys

Uusin kyläsuunnitelma

Sihteeri

Tarvittaessa

 

Hyväksytty kyläyhdistyksen kokouksessa  25.5.2017

 

 

Yhteystiedot                     Haukila-Puras kyläyhdistys ry

 

                                        Puheenjohtaja                                          Sihteeri/ rahastonhoitaja

                                        Esko Matero                                             Alpo Heikkinen
                                        Kuhmontie 106 B                                     Kuhmontie 85 B
                                        89600 Suomussalmi                               89600 Suomussalmi

                                        p.040 8319257                                         p. 0400 186021

               

HAUKILA-PURAKSEN KYLÄSUUNNITELMAN TAUSTATYÖ

HHaukila-Puraksen kyläsuunnitelman 2014 - 2018 taustoitusosa

                                                                                             

 

Tämä Haukila-Puraksen kyläsuunnitelman 2014 - 2018 taustatietojen aukikirjoitus on laadittu Tapiolassa 11.11.2014 pidetyn keskustelu- ja suunnittelutilaisuuden pohjalta. Tilaisuuteen osallistui 10 kyläläistä.

 

Taustaa

Haukila-Puraksen toimintaa luonnehtii Raatteen Portin välitön läheisyys ja sen suomat yhteistyömahdollisuudet. Myös Kyläyhdistyksen ja Metsästysseuran saumaton yhteistyö kaikilla kehittämistyön osa-alueilla on esimerkillistä Kainuun kyliä yleisesti ajatellen.

Haukilan koulun asuntola on Kyläyhdistyksen ja Metsästysseuran omistuksessa ja sen kehittäminen palvelemaan käyttötarkoitustaan on tämän hetken kuuma toiminnan aihe kylällä. Kyläyhdistys on panostanut vahvasti pääomaansa rakennusten kunnostukseen. Tapiola onkin saatu perusratkaisuiltaan jo hyvään vaiheeseen.

Raatteen Portti toimii tätä nykyä yrittäjävetoisena, mutta Kyläyhdistyksellä on jo historiallisten taustojensa kautta välitön kytkeytyminen siihen ja sen kehittämiseen. Kokoontumisia voi siis pitää erikseen sovitusti sielläkin.

Sijaintinsa puolesta – hyvä kulkuyhteys ja suhteellisen lyhyt välimatka keskustaan – kylä houkuttelee muuttajia. Lapsiperheitäkin kylällä on kymmenkunta. Jos myyntiin tulee kunnossa oleva talo, se menee tavallisesti nopeasti kaupaksi. Muuttajia olisi niin paljon kuin on vapautuvia asuntoja. Valitettavan moni hyvä asuintalo jää kuitenkin perikunnille ja ränsistyy ajan saatossa.

Lähivuosien toimintasuunnitelma

Kylätalo

Remontti on edennyt resursseihinsa suhteutettuna hyvin. Jo v. 2013 puolella on saatu uusittua lattiat kaikkiin huoneisiin ja sisämaalauksia on saatettu loppuun.

Suunnitelmissa lähiajalle on irrottaa lastulevy isoimman huoneen seinästä ja näin saada alkuperäinen hirsiseinä näkyviin. Pidemmän ajan suunnitelmissa on asianmukaisen suihkutilan rakentaminen palvelemaan etenkin tilapäis majoittujia. Tätä nykyä satunnaisten majoittujien on tyydyttävä Portin Majatalon yhteydessä olevaan erilliseen saunaan peseytymispaikkana.

Metsästysseuran suunnitelmissa on rakentaa ulkorakennukseen EU-normit täyttävä lihankäsittelytila.

Laavut

Kelkkareitin varrella sijaitseva laavu on vilkkaassa käytössä ja Kyläyhdistys yhdessä Metsästysseuran kanssa huolehtii sen ylläpidosta ja kunnossa pitämisestä. Etenkin polttopuuhuolto on tärkeää, koska Kyläyhdistyksellä on hyvä polttopuutilanne omien harvennushakkuiden tuloksena. Viitoitukseen ja opastukseen satunnaisia kävijöitä ajatellen panostetaan lähitulevaisuudessa. Se on osoittautunut jonkin asteiseksi puutteeksi.

Tätä työtä on tehty ja tehdään jatkossakin jatkuvasti.

Ympäristötyöt

YTY-töitä olisi tarjolla; Taistelupaikkoja pitäisi raivata, kunnostaa laavuja ja kotaa, uusia huonoon kuntoon päässeet pitkospuut ja korjata laituri. Sen verran suurista työpanostuksista on kyse, että YTY:lle on selkeää tarvetta. Ollaan asiasta edelleen yhteydessä Nuottaan ja odotetaan, milloin resursseja lopulta aukeaisi muuhunkin kuin Vienan reitin varustamiseen.

Kianta-Opiston piirit

Koska Tapiolan tilat eivät vielä ole valmiit, siirtyy piirien järjestämismahdollisuus kauteen 2015 – 2016. Nyt olisi kuitenkin hyvä jo miettiä valmiiksi, mitä piirejä kylälle halutaan. Liikuntapiiri on ainakin valmiiksi toivottuna soveltuen sekä miehille että naisille. Kun syksyllä 2015 saadaan kylätalolle valokuituyhteys, mahdollistuu liikuntapiirin toteutus myös etänä. Samoin on mahdollista kokoontua kylätalolla kuulemaan erillisluentoja, joita mm. Kainuun Nuotta järjestää. Nämä yhteydet voivat olla kaksisuuntaisia ja valokuidun mahdollistamana luennoitsijoille voi silloin esittää kysymyksiä aivan kuin oltaisiin itse paikan päällä.

Kyläläisten yhteiset tapahtumat

Kylän omat tapahtumat – pilkkikilpailut ja rantakalailta ovat lunastaneet paikkansa kyläläisten toivelistalla säännöllisesti järjestettävinä, suosittuina tapahtumina. Rantakalaillan aikana on myös erä- ja sotilaallisia taitoja kysyviä kilpailutehtäviä. Myös mökkiläisiä on saatu jossakin määrin mukaan näihin tapahtumiin samoin kuin kylän nuoria ja lapsia perheineen.

Metsästysseuran kanssa em. lisäksi toteutetaan myös hirvipeijaiset, joka niin ikään kerää paljon kyläläisiä yhteen.

Kulttuurimatkat

Viime vuosina ei ole saatu toteutettua matkoja, koska lähtijöitä ei ole saatu riittävästi. Kumppaneita muista kylistä ja järjestöistä matkojen toteutukseen haetaan kuitenkin jatkuvasti ja tavoitteena on saada taas sellainen toteutettua jo mahdollisimman pian. Matka voisi yhtä hyvin suuntautua aivan lähialueelle – vältytään pitkistä bussissa istumisista.

Majoitus- ja ravintolapalveluiden yhteistyön kehittäminen

Netin ohella paperille painetut esitteet ovat avainasemassa. Raatteen Portti voisi ohjata matkailijoita mökkimajoittajille tehokkaasti, jos asiakkailla olisi saatavilla esitteitä majoittajista Raatteen Portilla. Kyläyhdistyksen rooli tässä suhteessa on ohjaava ja tiedottava. Sitä tehdään jatkuvasti.

Kalastusreitti Puraksen vesistöön

Kalastusreitin hyödyntäminen matkailullisesti on ennen kaikkea matkailuyrittäjille painottuva hanke yhdessä Vuokin kalastuskunnan ja Metsähallituksen kanssa. Kyläyhdistyskin voi osaltaan olla tukemassa ja seuraamassa tavoitteen kehittymistä. Se on osin jo toteutunut, mutta on edelleen työn alla.

Raatteen marssi

Kyläyhdistys osallistuu järjestelytöihin marssin taustatukena. Tapahtuma on hyvin suosittu ja mukana olijoita on runsain määrin. Raatteen maraton on uusi tapahtuma ja sen saavuttaman suosion johdosta päivämäärä uudelle maratonille v. 2015 on jo sovittu. Raaterokki on myös uusi musiikkitaustainen tapahtuma, jolle on jatkoa tiedossa.

Valokuituliittymä

Tavoitteena ollut liittymän hankinta Tapiolaan on toteutumassa, kunhan Kaisanet vetää ja kytkee sen paikalleen ensi kesänä. Kuidun pää on jo valmiina talon seinässä. Myös Raatteen Portti saa oman kuituliittymän. Liittyjiä yksityistalouksistakin on melko paljon. Alue saa aivan uusia mahdollisuuksia mm. etäkäytäntöjen suhteen. Tietenkin pieni epävarmuuden hiukkanen on vielä olemassa koskien yhteiskunnan rahojen riittävyyttä kuituhankkeessa, kun hallituskin on vaihtumassa. Kaikki viittaa kuitenkin lopulliseen toteutumiseen. Ne kylän asukkaat, jotka eivät ole liittyneet valokuituun, voivat halutessaan hyödyntää Tapiolaan saatavaa yhteyttä.

Muuta kyläsuunnitelmaan liittyvää

Tiestö

On nähtävissä, että yleisen tiestön taso ja mm. talvikunnossapito ovat heikentyneet. Lisäksi urakoitsijat vaihtuvat tiheästi kilpailutusten kautta ja tasovaihtelu on toisinaan selvästi nähtävissä. Yhteiskunnan tiestölle osoittamat määrärahat vähenevät ja ne suuntautuvat pääasiassa kaupunkialueiden vilkkaille valtaväylille.

On tärkeää, että tiestöön liittyvissä epäkohdissa ollaan porukalla yhteydessä Tienkäyttäjän linjaan. Yhteydenottajien määrä nimittäin ratkaisee paljon siihen, kuinka nopeasti kulloinenkin ongelma korjataan. Yhteyttä pitää ottaa matalalla kynnyksellä numeroon 0200 2100. Jokaisen on syytä tallettaa tämä numero puhelimeensa.

Hiihtoladut

Kylälle kaivataan yhteistä hiihtolatua ja sen puute koetaan harmina. Toisaalta olemassa olevaa pohjaa hyödyntämällä saadaan kyllä lyhyehköä lenkkiä ja pääasiassa tasamaalle - kyläalueen topografia on tasainen. Kylällä ollaan omatoimisia ja yksityisiä hiihtolatuja ajetaan, mutta niiden yleinen saavutettavuus vaihtelee; usein tarvittaisiin jopa autoa, jotta pääsee luontevasti ladun varteen. Kylällä ei kitsastella polttoainekustannuksilla – yksityisten kelkalla vetämiä latuja saa vapaasti käyttää eikä kuluja siinä lasketa lainkaan.

Pidetään kuitenkin hautumassa ajatus pidemmästä ladusta, jossa latuprofiilikin olisi muuta kuin lähes pelkkää tasamaata.

Kylän yhteishenki ja viihtyisyys

Kansalaisopiston piirien lisäksi kylällä otetaan hautumaan ajatus kulttuuriharrasteista – esim. yhteisistä peli-illoista säännöllisesti toistuvana ajankohtana. Monella kyläläisellä on erilaisia pelejä, joita voidaan pelata yhdessä leikkimielellä. Aivonystyrät pysyvät terävinä, jos esim. erilaiset tietokilpailupelit saavuttavat suosiota.

Ajatus nostetaan mukaan uuteen kyläsuunnitelmaan.

Kylällä järjestetään Seurakunnan kanssa yhteistyössä päiväkahvitilaisuuksia yhteishengen merkeissä. Tilaisuudet pidetään kodeissa vuorotellen. Osallistujia on tavallisimmin 8 – 17 henkeä.

Nostetaan uuteen kyläsuunnitelmaan mukaan ajatus järjestää päiväkahvitilaisuuksia myös Tapiolassa, kun se vain kylmillään oloaika huomioiden on mahdollista. Päiväkahvitilaisuuksia ei yleensä ole pidetty kesäaikaan eikä vielä alkusyksystä.

Haukila-Puraksella vallitsee hyvä kylähenki ja mm. naapurista välitetään. Ilman autoa olevat saavat tarvittaessa kyytiä asiointimatkalle. Myös kutsutaksi- ja koululaiskyydit ovat autottomilla vaihtoehtoina.aukila-Puraksen kyläyhdistys on tehnyt paljon taustatyötä saadakseen aikaan kyläsuunitelman.

Kalenteri