Ketä jätevesiasetus ei koske

Kiinteistöjä joilla on liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen viemäriin (eli jos kiinteistö sijaitsee kunnan määrittämällä vesihuoltolaitoksen toimnta-alueella, jolla on liityttävä viemäriverkostoon).

Kiinteistöjä joilla on oltava ympäristölupa jätevesien johtamiseen (koskee lähinnä yritystoimintaa).

Muiden kuin vesikäymälän jätevesien puhdistamatta maahan johtamista, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (eli yleensä puhutaan sisään kannetuista vesistä "kantovedestä"  tai vähäisistä vesimääristä, jotka eivät sisällä käymälän jätevesiä - esim. kantovedellinen mökki tai sauna). Näilläkin kiinteistöillä on kuitenkin tehtävä selvitys jätevesien käsittelyn nykytilasta.
(Lähde: www.jätevesi.fi / 5.4.2015)

Kalenteri