Kuinka osuuskunnan jäseneksi

Säännöissä sanottua.

3 § Jäseneksi ottaminen.

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Säännöt täältä

Kalenteri