Lentiiranjoella Tervajärven rannalla vanhan männyn kanto kartta

   Iso-Palonen retkeilyalue kartta

 

   Miinoan kivi (Täyssinän rauhan v.1595) rajamerkki kartta

  Konstan kivi kartta