Monikulttuurisuus

Monika on kaikille avoin matalankynnyksen toimintakeskus, jonka toiminta perustuu aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaiden, alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Toiminnan kohderyhmänä ovat alueelle eri syistä muuttavat ulkomaalaiset. Vuonna 2018 panostamme erityisesti syrjäytymisuhan alla oleviin ja syrjäytyneisiin maahanmuuttajiin.

 

Tavoitteena on tarjota eri syistä Suomeen tulleille asiakkaille paikka olemiseen ja kohtaamiseen, joka edesauttaa hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääntymistä sekä kotoutumista. Lisäksi Monikan tehtävänä on tiedottaminen, tiedon jakaminen ja välittäminen sekä maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille. Toiminnassa pyritään reagoimaan nopeasti alueen muuttuviin tarpeisiin.

 

Monikulttuurinen toimintakeskus Monika tarjoaa olohuonetoimintaa, eri kielistä ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä monipuolista ryhmätoimintaa mm. liikuntaan, musiikkiin, ajankohtaisiin asioihin, suomalaiseen toimintakulttuuriin tutustumiseen liittyen. Monikan ohjaus- ja neuvontapalveluiden tehostamiseksi ja laajentamiseksi hyödynnetään videoasiointijärjestelmää, joka mahdollistaa eri puolilla Kainuuta asuvien asiakkaiden kotoa asioinnin.

 

Toimintaa tukee STEA:n myöntämä Ak-avustus.