Neuvonta

KIINTEISTÖKOHTAINEN NEUVONTA
Neuvontakäynnillä kartoitetaan yhdessä kiinteistönomistajan kanssa kiinteistön nykyinen jätevesien käsittelyn tila ja kerrotaan lainsäädännön vaatimuksista. Neuvontakäynnin jälkeen kiinteistönomistaja on selvillä jätevesijärjestelmänsä nykytilasta. Jos todetaan, että jäteveden käsittelyä tulee tehostaa, ohjataan kiinteistönomistaja hankkimaan asiantuntija-apua alan suunnittelijoilta sekä tarvittavat luvat viranomaisilta. Neuvontakäynnit ovat asukkaille maksuttomia.

YLEISNEUVONTA
Käymme kertomassa jätevesien käsittelystä esimerkiksi erilaisissa kylätapahtumissa ja asukasilloissa.