Hallinto

Ounasrannan metsästysseurassa on jäseniä 50

Seuran päätöksenteko tapahtuu seuran vuosikokouksessa ja kesäkokouksessa.

Vuosikokouksen valitsema johtokunta käyttää toimeenpanovaltaa.

 

Johtokunta 2018

Puheenjohtaja         Arto Jokelainen       0405872560

Varapuheenjohtaja  Rauno Huusko        0407061712

Sihteeri                    Kimmo Huusko       0440251016

Rahastonhoitaja      Jukka Sainio           0408230599

Jäsenet                    Raimo Huusko

                                 Jori Jokelainen

                                 Antti Lappalainen

                                 Toivo Määttä

                                 Juha Väisänen

Miten seuraan jäseneksi?

Seuraan on mahdollista päästä jäseneksi, jos kuuluu jo jäsenenä olevan perheeseen tai on Ounaksen kylän vakituinen asukas. Myös metsästysoikeuden vuokraavien maanomistajien tai jäsenyydellään merkittävän määrän metsästysoikeutta seuralle tuovien on mahdollista päästä seuran jäseneksi. Merkittävää yhteisöllistä aktiivisuutta seuraa tai kylää kohtaan osoittava kesäasukas voidaan myös hyväksyä jäseneksi.

Seura on laatinut ja hyväksynyt yksityiskohtaiset perusteet jäseneksi pääsemisen edellytyksistä.

Seuran vuosikokous tai kesäkokous päättää uusista jäsenyyksistä.

 

Kalenteri