OLKA

Kainuun OLKA-hanke sai STEAL:lta myönteisen kannan hankkeen toteuttamiseksi ajalla 1.1.2020-31.12.2022. OLKA on Kainuussa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen keskussairaalan sekä järjestöjen välistä yhteistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheistensä kiireettömään kohtaamiseen sekä tuen antamiseen sairauteen sopeutumisessa. OLKA tuo järjestöt sairaalaan ja koordinoi sairaalan vapaaehtoistoimintaa ja huolehtii tarvittavasta koulutuksesta ja tuesta. Tavoitteena on, että yhä useampi sairaalan/terveysaseman potilas ja läheinen saa vertaistukea ja tukea vapaaehtoisilta toimijoilta. Tavoitteena on myös:

  • Saatu tuki on laadukasta ja tukea saaneiden elämänlaatu paranee.
  • OLKA-toiminta on osa potilaan palvelupolkua.
  • Hoitohenkilökunta saa tietoa vertaistuesta ja muista järjestöjen toimintamuodoista avuksi potilaan ohjaukseen ja tukemiseen sekä vapaaehtoisen vertaistukijan työparikseen tukemaan potilasta.
  • Yhteistyö sairaalan ja potilasyhdistysten välillä on toimivaa.
  • Vapaaehtoisilla on mahdollisuus auttaa ja heitä saadaan aktivoitua lisää toimintaan. Tämä voi olla osa potilaan kuntoutumisprosessia avun kohteena olemisesta vastavuoroiseksi tuen antajaksi.
  • Hyödyntää digitaalisia vuorovaikutteisia palveluja verkoston koulutus- ja valmennustoiminnassa, viestinnässä sekä vuorovaikutuksessa potilaan ja tuen antajan välillä.

OLKA-toiminnasta lyhyesti tietoa seuraavalla videolla:

 

Tarkempia lisätietoja OLKA-hankkeesta voit lukea tästä

 

 

     

Yhteystiedot:

Seija Heikkinen
Hankekoordinaattori
seija.heikkinen(at)kainuunnuotta.net
050 336 6034

 

Jari Vierimaa
Verkostokoordinaattori
jari.vierimaa(at)kainuunnuotta.net
044 062 8400

Jari Surkka
Hankesihteeri
jari.surkka(at)kainuunnuotta.net
044 729 9491

 

 

 

 

 

 

 

 

OLKA® Kainuu on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa Kainuun keskussairaalassa.

Kalenteri