Posti ja palvelut:

Pysyisivät ennallaan, sanomalehdet saataisiin päivittäin.

Vanhuspalvelut:

Pyritään saamaan palkkatuettu työntekijä lumitöihin, halontekoon ym. kotitöiden tekoon. Tarvetta on. Ei ole saatu palkkatukikelpoista työntekijää 2009 tammikuun jälkeen.

Aktiivista toimintaa:

Juhlia, kilpailuja, retkiä, laulupiiri, kuntojumppa, käsityöpiiri, talkoita ym. Tavoitteena saada enemmän kyläläisiä ja mökkiläisiä mukaan toimintaan. Tehdään yhteistyötä metsästysseuran, koulun, seurakunnan, kyläläisten ja mökkiläisten kanssa.

Tiedottaminen:

Ylä-Kainuu lehdessä, kylällä ilmoitustauluilla joita on 4 kpl, Kainuun kyläsivuilla ja puskaradion kautta. Ilmoitustaulut sijaitsevat koulun pihassa, kylätalolla, Haapovaaralla ja Runtilla.

 

YMPÄRISTÖ

Uimaranta:

Korjataan uimarannan vieressä oleva seurantalon WC, jota käyttävät myös uimarannalla kävijät. Työ tehdään talkoovoimin. Kesällä 2014 kunnostettu uimarannan pukukoppi.

Museoaitan kunnostus:

Uusittu pärekatto ja peruskorjattu aitta kesällä 2014 Kainuun Nuotan työntekijöiden voimin. Raivataan ja siistitään ympäristö talkoovoimin.

Vesistöjen parannustyöt:

Suunnitemissa on Piispajärven käytön parantaminen ja Haapolammen kunnostus ja parantaminen lintualueena. Veden nosto Piispajärveen. Haapolammen avovesialueen kunnostus ja kaislikon poisto. Venevalkama Heikinniemeen. Pyritään toteuttamaan yhteistyönä Suomussalmen kunnan ja ympäristökeskuksen kanssa.

Luontopolkujen kunnostaminen:

Kunnostetaan vanhat ruununpolut virkistysalueeksi Runtin, Kellovaaran, Taipaleen, Perangan, Mökinvaaran ja Haapovaaran alueilla. Tehdään ja korjataan pitkospuita. Asiasta on oltu yhteydessä ELY-keskukseen ja on siellä käsiteltävänä.

Hoikansaaren P-paikan luona olevan lammen kunnostus:

Tie- ja vesilaitoksen tietöiden aikana tekemä umpilampi, jonka veden vaihtuma ei ole kunnossa. Tehty toimenpiteitä 2005, jotka eivät ole vaikuttaneet mitenkään vaikka aikaa on kulunut jo 9 vuotta. Suunnitellaan uusia toimenpiteitä esim. tehokkaampi pumppu. Tavoitteena toimia ennenkuin lampi lopullisesti umpeutuu.

 

LIIKENNE:

- Pyritään saamaan katuvalot Alassalmen kapenevan sillan yli Mökinvaaralle asti sekä kevyenliikenteen väylä sillalle. Kapean sillan ylitys vaikeaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille vilkkaan liikenteen vuoksi. Tavoitteena saada Alassalmen sillan korjauksen yhteydessä kevyenliikenteen väylä. Oltu yhteydessä ELY-keskukseen 2013 ja sieltä vastauksena: Tievalaistuksen jatkamismahdollisuutta levähdysalueelle asti selvitetään.

- Hoikansaarentien levähdyspaikalla ei ole WC:tä joten ranta ja yksityisalue kuormittuu, kun väkeä pysähtyy muistomerkille linja-autolasteittain. Myös yöpyjiä on paljon.
Vastaus ELY-keskukselta: Tienpitäjä selvittää, onko mahdollista toteuttaa nykyaikainen kompostikäymälä.

- Viitostie 801, kylätalon liittymä jätetty liian jyrkäksi. Viitostielle tultaessa ei ole tasannetta ja vaaratilanteita on ollut. Liittymän kautta kuljetaan myös kylän yhteiselle uimarannalle.
Mietitään kyläyhdistyksessä miten tilanne saadaan korjatuksi. Asia ei kuulu yleisen tien pitäjälle.

 

Kesäasukkaat ja uudet asukkaat:

Toivotaan mukaan kylän toimintaan ja tapahtumiin. Selvitetään, onko tarvetta mökkitalkkarille. Jaetaan tiedotteita postilaatikoihin ja ilmoitustauluille.

Palautetta voi jättää Seurantalon (Viitostie 801) seinässä olevaan palautelaatikkoon.

Kalenteri