Rajaton verkosto

Rajaton verkosto -hankkeessa edistetään digitaalisuuden hyödyntämistä, poistetaan käytön esteitä sekä luodaan uutta digitoimintakulttuuria.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun yrittäjät, elinkeinollista toimintaa harjoittava kolmassektori, yrittäjämäisesti toimivat maaseudun kehittäjät sekä kyläyhdistykset ja maaseudun asukkaat.

Toimijoita kannustetaan hyödyntämään elinkeinotoiminnassaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Esimerkiksi valmennus- ja neuvontapalvelujen toteutuksessa otetaan käyttöön videoneuvottelu ja -asiointityökaluja sekä internetpohjaisia työskentelyalustoja.

Lisäksi hankkeen kohderyhmiä valmennetaan hyödyntämään uusia digitaalisia mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämisessä koko hankealueella.

Hankkeessa nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen, ylimaakunnallinen yhteistyö ja sähköinen vuorovaikutus viedään osaksi kohderyhmän arkipäiväistä toimintaa ja luodaan perusta tulevaisuuden palvelutuotannolle.

Kehittämishankkeen toiminta-alueen muodostavat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueet.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2017 - 31.7.2019. Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry ja osatoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry.


Ota yhteyttä:

Jari Vierimaa
projektipäällikkö, Kainuu
jari.vierimaa(at)kainuunnuotta.net
044 062 8400
Heidi Rintamäki
projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa
heidi.rintamaki(at)ppkylat.fi
044 243 0306
Jari Surkka
talous- ja koulutussihteeri
jari.surkka(at)kainuunnuotta.net
044 729 9491
Veli-Matti Karppinen
Hankkeen projektikoordinaattori
veli-matti.karppinen(at)kainuunnuotta.net
040 585 3645

 

 

             

Kalenteri