Rajaton verkosto

Rajaton verkosto edistää digitaalisuuden hyödyntämistä, poistaa käytön esteitä sekä luo uutta digitoimintakulttuuria.

Rajaton verkosto -hankkeelle myönnettiin jatkoaika ajalle 1.8.2019 - 29.2.2020, jonne asti hankkeen palvelut ovat asiakkaiden käytössä.

Aikavälillä marraskuu 2019 - helmikuu 2020 toteutetaan luentosarja digitaalisuuden hyödyistä yritystoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä yhdistystoiminnassa ja kansalaisen arjessa. Luentojen tarvoitteena on nostaa esille konkreettisia hyötyjä arkipäivän toimintaan kuhunkin kohderyhmään erillisenä sisältönä. Kukin luento on kestoltaan kolme tuntia. Luennot toteutetaan joko etäluentoina, tai paikan päällä, mikäli tarpeeksi suuri ryhmä saadaan kokoon. Kohdealueena on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueet. Lisätietoa luentosarjasta ja ilmoittautumiset: Jari Vierimaa, puh. 044 062 8400, s-posti: jari.vierimaa(at)kainuunnuotta.net. Digitaalisuuden hyödyt -esite.

Kohderyhmänä ovat maaseudun yrittäjät, elinkeinollista toimintaa harjoittava kolmassektori, yrittäjämäisesti toimivat maaseudun kehittäjät sekä kyläyhdistykset ja maaseudun asukkaat.

Toimijoita kannustetaan hyödyntämään elinkeinotoiminnassaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Esimerkiksi valmennus- ja neuvontapalvelujen toteutuksessa otetaan käyttöön videoneuvottelu ja -asiointityökaluja sekä internet -pohjaisia työskentelyalustoja.

Lisäksi kohderyhmiä valmennetaan hyödyntämään uusia digitaalisia mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämisessä.

Nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen, ylimaakunnallinen yhteistyö ja sähköinen vuorovaikutus viedään osaksi kohderyhmän arkipäiväistä toimintaa ja luodaan perusta tulevaisuuden palvelutuotannolle.

Toiminta-alueen muodostavat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueet.

Kehittämishanke toteutetaan ajalla 1.4.2017 - 29.2.2020. Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry ja osatoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry.


Ota yhteyttä:

Jari Vierimaa
Projektipäällikkö
Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa
jari.vierimaa(at)kainuunnuotta.net
044 062 8400

 

 

Jari Surkka
Talous- ja koulutussihteeri
jari.surkka(at)kainuunnuotta.net
044 729 9491

 

Veli-Matti Karppinen
Hankkeen projektikoordinaattori
veli-matti.karppinen(at)kainuunnuotta.net
040 585 3645

 

 

 

 

 

 


 

 

             

Kalenteri