Hankkeen tavoitteet

Rajaton verkosto -kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta sekä luoda työkaluja uudelle yritystoiminnalle.

Valmennus-, neuvonta -ja verkostopalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen

Asuinympäristön ekologisuuden ja turvallisuuden lisääminen

Maaseudun infrastruktuurin hyödyntämisen tehostaminen

Alueiden yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien kehittäminen

Päätavoitteet

 • Digitaalisuuden kehittäminen ja hyödyntäminen kohderyhmille suunnatuissa valmennus- ja neuvontapalveluissa sekä näiden verkostoitumisessa
 • Uusien sähköisten menetelmien käyttöönotto kohderyhmien vertaistoiminnassa ja osaamisen kehittyminen elinkeinotoiminnassa
 • Toimijoiden digiosaamisen parantaminen ja monipuolistaminen
 • Toimijoiden aktivoiminen, valmentaminen ja neuvominen digitaalisen viestinnän hyödyntämisessä: internetpohjaiset työskentelyalustat, videoneuvottelupalvelut, pilvipalvelut, videoasiointi, sosiaalinen media
 • Digiosaajien veturiverkoston syntyminen, joka levittää osaamista ja hyvien käytäntöjen malleja ympäristöönsä

Osatavoitteet

 • Ylimaakunnallisen eValmennus- ja eNeuvontapalveluverkoston rakentaminen ja toiminnan juurruttaminen
 • Uusien digitaalisten toimintakulttuurien ja verkostoitumismahdollisuuksien hyödyntäminen kohderyhmissä, jota kautta tuetaan maaseudun uusien yritysten perustamista
 • Paikallisten toimijoiden ylimaakunnallisen vuorovaikutuksen, viestintäosaamisen ja yhteisöllisyyden kehittyminen kaikilla tasoilla: kumppanuustoiminnan tehostuminen ja uudistuminen internetpohjaisia palveluja hyödyntämällä
 • Digiviestinnän osaamisen kasvu, joka palvelee osallistujien aktivoitumista, osallistumista ja työllistymistä
 • Kustannusten vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen: pitkien välimatkojen vaikutusten poistaminen ja toimintojen tehostaminen digitaalisuuden avulla
 • Syntyneen verkoston ja veturipisteiden mahdollisuus tukea maaseudun viranomaistoimintoja ja vapaaehtoista pelastuspalvelua

Kalenteri

02.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 03.11 Kierrätysinfo 3.11. klo 12:30 » 03.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille tiistaisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 03.11 Aikuisille tarkoitettu musiikkiryhmä Monikassa tiistaisin klo 14:30-16 » 04.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 05.11 Suomen kielen ryhmä Monikassa torstaisin klo 17-18. Aloittelijoiden taso. Opettajana: Elias Rissanen » 05.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 05.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 06.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille Monikassa perjantaisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 06.11 Mamatree ryhmä naisille ja lapsille perjantaisin klo 16-19. Ohjelmassa mm. jumppaa ja askartelua. » 09.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 10.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille tiistaisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 10.11 Aikuisille tarkoitettu musiikkiryhmä Monikassa tiistaisin klo 14:30-16. Ohjaajana Heidi Syrjäkari. » 11.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 12.11 Kranssien tekoa Seppälän ammattioppilaitoksessa 12.11.2020 klo 12-15 » 12.11 Suomen kielen ryhmä Monikassa torstaisin klo 17-18. Aloittelijoiden taso. Opettajana: Elias Rissanen » 12.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 12.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 13.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille Monikassa perjantaiisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 13.11 Mamatree ryhmä naisille ja lapsille perjantaisin klo 16-19. Ohjelmassa mm. jumppaa ja askartelua. » 16.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 16.11 Hietaperän kyläyhdistyksen palaveri koululla 16.11.2020, klo 18-20 » 17.11 Teams -palaveri Pohjavaaran seudun kylien kanssa » 18.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 19.11 Suomen kielen ryhmä Monikassa torstaisin klo 17-18. Aloittelijoiden taso. Opettajana: Elias Rissanen » 19.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 19.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 19.11 Laakajärven Teams palaveri » 19.11 Kauneimmat joululaulut » 20.11 Mamatree ryhmä naisille ja lapsille perjantaisin klo 16-19. Ohjelmassa mm. jumppaa ja askartelua. » 23.11 Ruokakurssi maahanmuuttajille 23.11.2020 klo 10-14 » 23.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 25.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 25.11 OLKAn TOIVO-vertaistukivalmennuksen 3. osio » 25.11 Pohjavaara seudun kylän Teams palaveri 25.11.2020, klo 17:30-19:30 » 26.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 26.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 26.11 OLKAn TOIVO-vertaistukivalmennuksen 4. osio » 30.11 Ruokakurssi maahanmuuttajille 30.11.2020 klo 10-14 »