Hankkeen toiminta

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Käynnistäminen huhtikuu - lokakuu 2017

 • Potentiaalisten kohderyhmien, palvelujen ja palvelutuottajien kartoittaminen ja toimijoiden aktivoiminen
 • Käytössä olevien laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien tason selvittäminen ja niihin liittyvät kehitystarpeet
 • Kohderyhmien viestinnän ja palvelutuotannon digiosaamisen tason selvittäminen ja niihin liittyvät kehitystarpeet
 • Alueellisten valmennussuunnitelmien laatiminen selvitysten perusteella

Kehittäminen lokakuu 2017 - heinäkuu 2019

 • Digitaalisten palveluiden käyttöönoton valmennus ja käytön tuki
 • Etätoimintojen koeluonteinen käyttöönotto valmennus- ja neuvontatoiminnoissa, hyvien toimintojen edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen
 • Valmennus- ja neuvontatarpeita vastaavien digipalvelujen käynnistäminen yhteistyössä palvelujen tuottajien kanssa, teemapalvelualueiden muodostaminen (esim. kylien liiketoiminta, verotus, lainsäädäntö, kyläyhdistysten toiminnan kehittäminen, asukkaiden digitaalisten palvelujen käytön tuki)
 • Digitaalisten mahdollisuuksien selvittäminen kohderyhmien omaehtoisessa verkostoitumisessa sekä verkostoitumisen aktivointi esim. valmentamalla hyödyntämään digitaalisuutta yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä
 • Digitoimintakulttuurin juurruttaminen, mm. videoasioinnin ja internetpohjaisten työskentely-alustojen hyödyntäminen syntyvien osaamisratkaisujen ylimaakunnallisessa levityksessä

Digitaalisten toimintojen arviointi lokakuu 2018 - toukokuu 2019

 • Uusien digitaalisten neuvonta- ja valmennuspalveluiden toimivuuden arvioiminen testiryhmien palautteen perusteella
 • Sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen käyttökokemusten perusteella vastaamaan mahdollisimman hyvin tarvetta
 • Toimijoiden välinen vuorovaikutus, kumppanuus, digitaalinen viestintäosaaminen ja yhteisöllisyys kehittyvät kaikilla tasoilla (ylimaakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset toimijat) hankkeen aikana

Jatkuvuus lokakuu 2018 - heinäkuu 2019

 • Hankkeessa käynnistetyt maakuntien väliset kumppanuusverkostot jatkavat pysyvinä verkostoina hankkeen jälkeen
 • Kohderyhmien osaaminen on yhteisessä käytössä hankealueella - hyvät käytännöt leviävät
 • Sähköisten palvelumenetelmien koemarkkinointi tuotanto-olosuhteissa (palvelun tuottajalla on käytössään hankkeen sähköisen palvelu-tuotannon valmennus- ja neuvontapalvelut)

Kalenteri

02.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 03.11 Kierrätysinfo 3.11. klo 12:30 » 03.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille tiistaisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 03.11 Aikuisille tarkoitettu musiikkiryhmä Monikassa tiistaisin klo 14:30-16 » 04.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 05.11 Suomen kielen ryhmä Monikassa torstaisin klo 17-18. Aloittelijoiden taso. Opettajana: Elias Rissanen » 05.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 05.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 06.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille Monikassa perjantaisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 06.11 Mamatree ryhmä naisille ja lapsille perjantaisin klo 16-19. Ohjelmassa mm. jumppaa ja askartelua. » 09.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 10.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille tiistaisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 10.11 Aikuisille tarkoitettu musiikkiryhmä Monikassa tiistaisin klo 14:30-16. Ohjaajana Heidi Syrjäkari. » 11.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 12.11 Kranssien tekoa Seppälän ammattioppilaitoksessa 12.11.2020 klo 12-15 » 12.11 Suomen kielen ryhmä Monikassa torstaisin klo 17-18. Aloittelijoiden taso. Opettajana: Elias Rissanen » 12.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 12.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 13.11 Suomen kielen ryhmä aloittelijoille Monikassa perjantaiisin klo 14:30-16. Opettajana Eija Niskanen. » 13.11 Mamatree ryhmä naisille ja lapsille perjantaisin klo 16-19. Ohjelmassa mm. jumppaa ja askartelua. » 16.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 16.11 Hietaperän kyläyhdistyksen palaveri koululla 16.11.2020, klo 18-20 » 17.11 Teams -palaveri Pohjavaaran seudun kylien kanssa » 18.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 19.11 Suomen kielen ryhmä Monikassa torstaisin klo 17-18. Aloittelijoiden taso. Opettajana: Elias Rissanen » 19.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 19.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 19.11 Laakajärven Teams palaveri » 19.11 Kauneimmat joululaulut » 20.11 Mamatree ryhmä naisille ja lapsille perjantaisin klo 16-19. Ohjelmassa mm. jumppaa ja askartelua. » 23.11 Ruokakurssi maahanmuuttajille 23.11.2020 klo 10-14 » 23.11 Monikulttuurinen muskari Monikassa klo 17-18 » 25.11 Suomen kielen etäryhmä Zoom yhteyden kautta keskiviikkoisin klo 17-18. » 25.11 OLKAn TOIVO-vertaistukivalmennuksen 3. osio » 25.11 Pohjavaara seudun kylän Teams palaveri 25.11.2020, klo 17:30-19:30 » 26.11 Englannin kielen etäryhmä venäjänkielisille torstaisin klo 16-17. Ohjaajana Inna Ponomarenko » 26.11 Liikuntavuoro Kajaanihallissa klo 13-14 » 26.11 OLKAn TOIVO-vertaistukivalmennuksen 4. osio » 30.11 Ruokakurssi maahanmuuttajille 30.11.2020 klo 10-14 »