Uurtaja

Uurtaja on Uura-Iijärvi kyläyhdistys ry:n omista kylätalo, joka palvelee

kyläläisiä monin tavoin.  ( kylätilaisuudet, kokoukset, hirvipeijaiset yms)

 

 

 

Kalenteri