Uutiskirje ei näy oikein? Katso uutiskirje selaimessa.

 

   

30.11.2018

Tule vastaan!

Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen- hanke.

Hankkeen tavoitteena muodostaa vapaaehtoisten verkosto, joka pitkäjänteisesti tukee nuoria. Hankkeessa kehitetään digitaalisten välineiden ja verkoston käyttöä yhteydenpidossa.

Hankkeen päätavoitteena on sosiaalisien siltojen rakentaminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin Kainuussa asuville nuorille ja nuorille aikuisille, jotka ovat alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet Suomeen humanitaarisista syistä.

Digitaalisia palveluja hyödyntämällä vapaaehtoiset kykenevät tavoittamaan nuoria useammin, verkostoitumaan keskenään ja luomaan tukiverkostoa maakunnallisesti. Digitalisaation avulla on mahdollista rakentaa uutta nykyaikaista sähköistä vuorovaikutusmallia nuorten tukemiseen, käyttää yhteistä kiinnostusta digitalisaatioon, oppia yhdessä tekemällä ja hyödyntämällä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuussa asuvat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset.

Toiminta alkaa 1.2.2018 ja kestää 31.12.2018 asti

Hanketta rahoittaa Työ -ja elinkeinoministeriö

LUE LISÄÄ >>


 

 

Jätevesi

Kainuun Nuotta on tarjonnut vuodesta 2012 Kainuussa kaikille kiinteistöjen omistajille haja-asutusalueilla maksutonta sekä puolueetonta, laitevalmistajista vapaata jätevesineuvontaa.

Jätevesineuvontaa on toteutettu käymällä kiinteistöillä, pidetty luentoja erilaisissa paikoissa, esim. kouluissa, kaupungintaloilla, kirjastoissa, jne. Tori- ja kylätapahtumissa sekä infopisteissä on annettu vastauksia kiinteistöjen omistajien kiperiin kysymyksiin jätevesilaista ja -asetuksesta.

Vuosittaisilla valtakunnallisilla jätevesiviikoilla toukokuussa on pidetty tiedotustilaisuuksia eripuolilla Kainuuta. Näissä tilaisuuksissa ovat kiinteistöjen omistajat saaneet kysellä omien jätevesijärjestelmistä kelpuutuksista ja nykyisen jätevesilain ja -asetuksen mukaisuudesta.

Jätevesilaki ja -asetus tulivat voimaan 3.4.2017 ja siirtymä aika on 31.10.2019 asti. Tämä tarkoittaa, sitä että siirtymäajan mennessä umpeen, on jokaisen haja-asutusalueella kiinteistön omistavan laitettava jätevesijärjestelmänsä kuntoon määräaikaan mennessä.

LUE LISÄÄ >>


 

 

Taloushallinto

Tarjoamme asiakkaallemme nopean, vaivattoman ja varman tavan hoitaa yrityksen taloushallintoa. Voimme tarjota kokonaispalvelun, jonka etuja ovat mm. nopea raportointi, joka mahdollistaa nopean reagoinnin toiminnan muutoksiin. Erityisosaamistamme on hankekonsultointi ja -raportointi sekä rahoitus. Palvelut tuottaa GrowNow Oy, joka on Kainuun Nuotta Oy:n 100%:sti omistama kehitysyhtiö, GrowNow.fi

Siirrymme  tuloverorekisteriin 1.1.2019 alkaen, jolloin viranomaiset (esim. Kela, työeläkelaitokset, Verohallinto) saavat tiedot suoraan kuukausittain päivittyvästä rekisteristä. Palkansaajan kannalta rekisteri helpottaa huomattavasti asiointia ko. tahojen kanssa. Tuloverorekisterin käyttöönotto ei vaadi erityisiä toimenpiteitä palkansaajalta.

LUE LISÄÄ >>


 

 

Digitaalisuus

Maaseudulla välimatkat ovat usein pitkiä, kasvukeskuksiin keskitetyt palvelut kaukana ja sähköisten palvelujen hyödyntäminen edellyttää osaamista. Maaseudun digitaalinen toimintaympäristö muuttuu nopeasti valokuituverkkojen hyödyntämisen seurauksena.

Maaseudun yritysten liiketoiminta, kolmannen sektorin elinkeinollinen palveluntuotanto perustuvat jatkossa digitalisaation vahvaan hyödyntämiseen. Uudet digitaaliset viestintä, koulutus ja neuvontapalvelut perustuvat kaksisuuntaisen videoyhteyden hyödyntämiseen.

Kainuun Nuotta vastaa haasteeseen kehittämällä sähköisiä neuvontapalveluita, joiden  tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa kohderyhmien digiosaamista aktivoimalla, valmentamalla ja neuvomalla toimijoita hyödyntämään digitaalista viestintää arkipäivän toiminnoissa.

Pääkohderyhmiä ovat paikalliset yritykset, elinkeinollista ja yrittäjämäistä toimintaa harjoittavat kolmannen sektorin toimijat sekä yrittäjämäisesti toimivat maaseudun kehittäjät. Toisena kohderyhmänä ovat palvelujen käyttäjät, eli maaseudun asukkaat ja kyläyhdistykset.

LUE LISÄÄ >>


 

Monikulttuurinen toimintakeskus Monika

Monikulttuurinen toimintakeskus Monika tarjoaa matalankynnyksen olohuonetoimintaa, eri kielistä ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä monipuolista ryhmätoimintaa mm. liikuntaan, musiikkiin, ajankohtaisiin asioihin, suomalaiseen toimintakulttuuriin tutustumiseen liittyen.

Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Monika on auki ympäri vuoden kaikkina arkipäivinä klo 10-19. Toimitilat sijaitsevat entisen postin tiloissa, osoitteessa Pohjolankatu 16. Teemme aktiivista yhteistyötä asiakkaiden, alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan kohderyhmänä ovat alueelle eri syistä muuttavat ulkomaalaiset.  

Vuonna 2018- 2019 panostamme Monikan ohjaus- ja neuvontapalveluiden tehostamiseen ja laajenemiseen hyödyntäen videoasiointijärjestelmää, joka mahdollistaa eri puolilla Kainuuta asuvien asiakkaiden kotoa asioinnin. Lisäksi erityisenä kohderyhmänä ovat syrjäytymisuhan alla olevat ja syrjäytyneet maahanmuuttajat, joille järjestämme erilaista ryhmätoimintaa.

Monikan tavoitteena on tarjota paikka, jonne voi tulla tapaamaan ystäviä tai tutustumaan uusiin ihmisiin. Toiminnan päämääränä on lisätä asiakkaiden hyvinvointia ja kotoutumista. Toiminnassa pyritään reagoimaan nopeasti alueen muuttuviin tarpeisiin.

Toimintaa tukee STEA:n myöntämä Ak-avustus.

LUE LISÄÄ >>


 

 

30.11.2018