Uutiskirje ei näy oikein? Katso uutiskirje selaimessa.

         

   

xx.xx.2018

 

Lorem ipsum

Hanke kartoittaa ja löytää keinoja kohderyhmien aktivoimiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Järjestöjen, yhteisöjen ja viranomaistoimijoiden monikulttuurinen kumppanuuspöytä rakentuu Kainuun pysyväksi toimintamalliksi. Yhteistyössä osahankkeiden (Kainuun Liikunta, MLL:n Kainuun piiri ja Kajaanin 4H-yhdistys) kanssa laaditaan kaikille avoin harrastetarjotin, joka edistää alueelle muuttavien varhaista kotoutumista. Hankkeessa toteutetaan verkoston koulutuksia ja valmennuksia (verkostoituminen, kulttuurien kohtaaminen, some-viestintä), järjestetään tapahtumia ja hyödynnetään uusia digitaalisia mahdollisuuksia.  

LUE LISÄÄ >>


 

 

Lorem Ipsum

Kainuun Nuotta on tarjonnut vuodesta 2012 Kainuussa kaikille kiinteistöjen omistajille haja-asutusalueilla maksutonta sekä puolueetonta, laitevalmistajista vapaata jätevesineuvontaa. Jätevesineuvontaa on toteutettu käymällä kiinteistöillä, pidetty luentoja erilaisissa paikoissa, esim. kouluissa, kaupungintaloilla, kirjastoissa, jne. Tori- ja kylätapahtumissa sekä infopisteissä on annettu vastauksia kiinteistöjen omistajien kiperiin kysymyksiin jätevesilaista ja -asetuksesta.

Vuosittailsella valtakunnallisella jätevesiviikolla toukokuussa on pidetty tiedotustilaisuuksia eripuolilla Kainuuta. Näissä tilaisuuksissa ovat kiinteistöjen omistajat saaneet kysellä omien jätevesijärjestelmistä kelpuutuksista ja nykyisen jätevesilain ja -asetuksen mukaisuudesta.

Jätevesilaki ja -asetus tulivat voimaan 3.4.2017 ja siirtymä aika on 31.10.2019 asti. Tämä tarkoittaa, sitä että siirtymäajan mennessä umpeen, on jokaisen haja-asutusalueella kiinteistön omistavan laitettava jätevesijärjestelmänsä kuntoon määräaikaan mennessä.

LUE LISÄÄ >>


 

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät...

LUE LISÄÄ >>

 

19.06.2018