Vepsä-Ahovaara

Sijainti

 • Valtimontien varrella

 

Kylälle tulevat tiet

 • Valtimontie, Vepsäntie ja Lauvuksentie

 

Kylällä toimivat yhdistykset

 • Vepsä- Ahovaaran kylätoimikunta
  • Pj. Kauko Huusko, puh. 040 725 1754, kaukohuusko(at)luukku.com
  • Siht. Jaana Malinen,  puh. 0400 683 713
 • Vepsän Jahtimiehet
  • Pj. Hannu Immonen puh. 0400 283 538
  • Siht. Pertti Huusko puh. 0400 606 524

 

Kylällä toimivat yritykset

 • Matkailuyrittäjä Hanna Liuski
  • puh. 040 762 1738
 • Moottorisahaveistokset; moottorisahaveiston SM-mestari Hannu Kyllönen
  • puh. 040 504 7135

 

Kylän nähtävyydet

 • Teerisuon retkeilyalue

 • Jauhovaaran luonnonpuisto

 • Kaation asuttu ja kunnostettu maatalous- ja asuinympäristö v. 1750 alkaen, ei päärakennus

 • Pieni-Kaation asuttu ja kunnostettu maatalous- ja asuinympäristö v. 1880 alkaen täydellisenä, yhteystiedot: Matti Huotari, puh. 0400 345 685

 • Jämäsvaaran virkistysmetsä

 • Käärmekuusi Aumalan pellon likellä

 

Kylän harrastusmahdollisuudet

 • Marjastus, metsästys, kalastus (koskikalastus)

 • Retkeily (UKK-reitti)

 • Petranpolku –retkeilyreitti (Miettulantie)

 • Hiihtolatu (toistaiseksi)

Kalenteri