Vuokki

Vuokki sijaitsee Suomussalmen kunnan itäosassa. Sen poikki, Vuokkijärven vesistöä pitkin, on kulkenut tärkeä vesireitti Venäjälle ”Vienan reitti”. Vuokki on pääosin erämaata, lukuisia järviä ja koskia. Vuokissa on vanhaa metsää ja luontoarvoiltaan merkittäviä alueita, joita suojelemaan on perustettu Murhisalon ja Malahvian Natura-alueet ja niitä yhdistävä Yli-Vuokin virkistysmetsä. Vuokkijärven rannalla sijaitsee Vuokin keskus, Ala-Vuokin kylä. Suomussalmen vaakunan pärevalkeat kuvaavat Suomussalmen neljää kantataloa, jotka ovat sijainneet Vuokin alueella.

Yli-Vuokin kylä rajoituu idässä valtakunnanrajaan, pohjoisesta siten että Yli-Vuokkiin kuuluvat Hukkalampi, Lomanpuron Hevosvaaran palsta 3:1, Pehkolan tila ,Hevosvaaran kantatila, Lisä-Kukkulan tila, Harjun kantatila, Tapion tila, Kuivikon tila, Saarivaaran kylän kantatilat sekä etelässä Kuhmonraja.

Ala-Vuokin kylä rajoittuu idässä Yli-Vuokin rajaan ja valtakunnanrajaan, Ala-Vuokkiin kuuluvat  Raatteenkylä ja   pohjoisesta siten että   Pieni-kivijärven etelä-osa, Saarilehdon tila, siitä etelään kaikki Puraksentien varessa olevat tilat Jänismaan tila, Koistilan tila, Saukon tila, Eskolanvaaran tila, Virran tila, Kaskelan tila, Lehtolan tila Varpulan tila, Katajan tila, Rintelän tila, Rajalan tila,Lokki-Teerisuon alue sekä etelässä  Hyrynsalmen ja Kuhmon raja

Kalenteri