Kyläsuunnitelma

1. ASIA/IDEA

2. TAVOITE

3. TOIMENPITEET

4. RESURSSIT/TYÖNTEKIJÄT/YHTEISTYÖTAHOT

5. AIKATAULU

 

1. Kauppa ja posti

2. Kaupan ja postin säilyminen

3. Jokaisen kylän asukkaan sekä kauppiaan yhteistyön kautta tämä palvelu säilyy parhaiten. Kyläyhdistys hankkii elintarvikkeet kyläkaupasta aina kun se on mahdollista.

4. Kauppias, Vuokin asukkaat, mökkiläiset, lähikylät, kyläyhdistys

5. 2017-

 

1. Vuokin kirkko

2. Säilyttää kirkkotoiminta kylällä, avata kirkko jälleen tiekirkoksi, auttaa osaltaan pitämään kylän virkeänä

3. Yhteistyö seurakunnan kanssa, osallistuminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin

4. Vuokin asukkaat, kyläyhdistys, seurakunta, matkailijat

5. 2017 -

 

1. Kirjastoauto

2. Kirjastoauto käy säännöllisesti

3. Jokaisen kylän asukkaan oman käytöksen kautta tämä palvelu säilyy parhaiten

4. Vuokin asukkaat

5. 2017-

 

1. Kylätalkkari

2. Apua ikääntyneille arkiaskareisiin esim. siivous, pihatyöt yms.

3. Selvitellään mitä kautta tämä onnistuisi.

4. Suomussalmen kunta, Vuokin kyläyhdistys, Vuokin kyläläiset, yrittäjätaho

5. 2017-

 

1. Ympyrälenkin auraus

2. Turvallinen liikuntamahdollisuus myös talvisin kylän asukkaille.

3. Selvitellään mahdollisuutta saada lenkki auratuksi. Kunnalta ei saatu avustusta v. 2017.

4. Suomussalmen kunta, Vuokin kyläyhdistys, Vuokin kyläläiset, yrittäjätaho

5. 2017-

 

1. Työväentalo

2. Tarkoituksena pitää kylä virkeänä ja aktiivisena sekä monipuolisena.

3. Työväentalolla järjestetään tapahtumia muutaman kerran kesässä esim. tanssit, myyjäiset, kesäkahvila, kirpputori

4. Vuokin kyläyhdistys yhdessä kyläläisten, naapuri kylien, yhdistysten ja yritysten yms. kanssa

5. 2016-

 

1. Kylän viihtyvyys ja siisteys

2. Uimaranta, Kylätalo, Työväentalo, kylän infotaulun ympäristö, Lainajyvästö

3. Kunnossapito ja siisteys. Rakennustarpeiden sekä talkootyön järjestely.

4. Kyläyhdistys, Vuokin asukkaat

5. kesäisin

 

1. Vienan reitti

2. Toimitaan Vuokin reitti Vienaan työryhmän suunnitelman mukaisesti

3. Reitin ylläpito, reitin tunnettuuden lisääminen, tapahtumat reitillä

4. Kyläyhdistys, Vuokin kyläläiset ja kylänmieliset

5. 2016-

 

1. Virkistyspäivät tai teatteriretki

2. Kylän virkistyspäivät tai yhteinen retki vähintään kerran vuodessa

3. Kyläyhdistys organisoi. Rahoitus: kyläyhdistys ja osallistumismaksu. Kuljetus: taksi tai

 linja-auto.

4. Kyläyhdistys

5. kesällä tai syksyllä väh. joka toinen vuosi

 

1. Kyläkirja

2. Kylän profiilin nostaminen, perinnetietouden tallentaminen

3. Aineiston kerääminen, kirjoittaminen, aineiston kokoaminen taittovalmiiksi, taitto ja painatus sekä avustusten hakeminen taitto- ja painokuluihin

4. Kyläyhdistys sekä Vuokin kyläläiset ja kylänmieliset

5. 2016 - 2017

 

1. Rivitalot ja autiotalot, tonttipörssi

2. Saada uusia asukkaita tai kesäasukkaita tyhjiin tiloihin, tontteihin

3. Taloista tiedottaminen. Netin hyödyntäminen tiedottamisessa.

4. Kyläyhdistys, Suomussalmen kunta, perikunnat, asukkaat

5. 2017-

 

1. Kylän nettisivut ja facebook -sivut

2. Tiedottaminen

3. Sivujen ja fb:n ajan tasalla pitäminen

4. Kyläyhdistyksen hallituksen pj

5. 2016-

Kalenteri