Kenen on liityttävä viemäröintiin

Kiinteistön joilla on liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen viemäriin (eli jos kiinteistö sijaitsee kunnan määrittämällä vesihuoltolaitoksen toimnta-alueella, jolla on liityttävä viemäriverkostoon).

Kiinteistöllä joilla on oltava ympäristölupa jätevesien johtamiseen (koskee lähinnä yritystoimintaa) määräytyy liittyminen ympäristöluvan mukaan.

Kiinteistöillä joissa ei ole vesikäymälää jätevesien puhdistamatta maahan johtaminen on mahdollista, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (eli yleensä puhutaan sisään kannetuista vesistä "kantovedestä"  tai vähäisistä vesimääristä, jotka eivät sisällä käymälän jätevesiä - esim. kantovedellinen mökki tai sauna). Näilläkin kiinteistöillä on kuitenkin tehtävä selvitys jätevesien käsittelyn nykytilasta.
(Lähde: www.jätevesi.fi / 5.4.2015)

Kalenteri