Sähkösopimus

Kiinteistön sijaitessa kaukana tai alempana kuin lähin kiinteistöpumppaamo tilanne vaatii oman pumppaamon, että jätevedet saadaan virtaamaan seuraavalle pumppaamolle. Osuuskunta rakentaa tarvittaessa kiinteistöpumppaamon kiinteistöä varten.

Kiinteistöstä vedet tulevat viettoviemäriä pitkin pumppaamoon, josta ne pumpataan osuuskunnan runkoviemäriputkeen.

Kyseisen kaltaisessa tilanteessa kiinteistölle rakennetaan oma pumppaamo, johon tarvittava sähkö otetaan kiinteistöltä.

Kiinteistön omistajan kanssa tehdään oheinen sopimus sähkön käyttöä varten. Osuuskunta korvaa kiinteistölle kulutetun sähkön sopimuksen mukaisesti.

Kalenteri