Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunta

Y-Tunnus: 2066227-1
Laskutusosoite:
Email: kirkkoahonviemariosuuskunta.pj@gmail.com
Puh. 0443407852 (Ei tekstiviestit)
Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunta Pärsänsuontie 147 87250 Kajaani

Tilitoimisto: Tilipalvelu Jouni Korhonen Oy   www.tilipalvelukorhonen.fi
 

Hallitus


Puheenjohtaja
Eero Juppi Pärsänsuontie 147 87250  Kajaani
Puh. 0443407852 (Tekstiviestit numeroon 0505739017)   Email: kirkkoahonviemariosuuskunta.pj@gmail.com

Teppo Auvinen Viipurinahontie 33 87910 Linnantaus
Puh. 0440676870   Email: teppo.auvinen@kao.fi

Niilo Elfving Kirkkoahontie 548A 87910 Linnantaus
Puh. 0505604462   Email: niilo.elfving@gmail.com

Heli Mylly Lehtipolku 13 87910 Linnantaus
Puh. 0503685579   Email: myllyheli@gmail.com

Heikki Perhovaara Uutelantie 24 87910  Linnantaus
Puh.  0505465086   Email: heikki.perhovaara@luukku.com

Mervi Pyykkönen Hannusrannantie 198 87910 Linnantaus
Puh. 0407179321   Email: mervihpyykkonen@gmail.com

Sami Roivainen Kirkkoahontie 851  87950 Kuluntalahti
Puh. 0409138752   Email: sami.roivainen@gmail.com

Varajäsenet:
Aapo Hänninen Kirkkoahontie 369D 87910 Linnantaus
Puh.  0407309382   Email:aapo.hanninen@gmail.com

 

Huoltomiehet

Osuuskunnan alue on jaettu kolmeen huoltoalueeseen.

Alue 1 (Hepomäki)
Tällä alueella huoltotehtävissä toimii:
Teppo Auvinen Viipurinahontie 33 87910 Linnantaus
Puh. 044 067 6870   Email: teppo.auvinen@kao.fi

Alue 2 (Lehtomäki ja Raviradan seutu) 
Tällä alueella huoltotehtävissä toimii:
Heikki Perhovaara Uutelantie 24 87910 Linnantaus
Puh. 050 546 5086   Email: heikki.perhovaara@luukku.com

Alue 3 (Kotipolku, Pärsänsuo, Lehtomäki (Pärsänsuontie)
Tällä alueella huoltotehtävissä toimii:
Jani Laitala Empuntie 18 87250 Kajaani
Puh. 050 372 2905   Email: xxx

Liittyminen Osuuskuntaan


Säännöt täältä   Säännöissä sanottua 3 § Jäseneksi ottaminen.
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Toiminta-alueet

Alueelle on vahvistettu kaksi toiminta-aluetta.
Jäteveden alue, joka sijaitsee Hepomäen, Lehtomäen, Raviradanseudun ja Pärsänsuon alueilla.
Talousveden alue, joka sijaitsee Raviradanseudun alueella ja Kirkkoahontien varressa lähellä Kajaanin Romun aluetta.

Sähkösopimus

Kiinteistön sijaitessa kaukana tai alempana kuin lähin kiinteistöpumppaamo tilanne vaatii oman pumppaamon, että jätevedet saadaan virtaamaan seuraavalle pumppaamolle. Osuuskunta rakentaa tarvittaessa kiinteistöpumppaamon kiinteistöä varten. Kiinteistöstä vedet tulevat viettoviemäriä pitkin pumppaamoon, josta ne pumpataan osuuskunnan runkoviemäriputkeen. Kyseisen kaltaisessa tilanteessa kiinteistölle rakennetaan oma pumppaamo, johon tarvittava sähkö otetaan kiinteistöltä. Kiinteistön omistajan kanssa tehdään oheinen sopimus sähkön käyttöä varten. Osuuskunta korvaa kiinteistölle kulutetun sähkön sopimuksen mukaisesti.

Jätevesiasetus

Kiinteistön joilla on liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen viemäriin (eli jos kiinteistö sijaitsee kunnan määrittämällä vesihuoltolaitoksen toimnta-alueella, jolla on liityttävä viemäriverkostoon).
Kiinteistöllä joilla on oltava ympäristölupa jätevesien johtamiseen (koskee lähinnä yritystoimintaa) määräytyy liittyminen ympäristöluvan mukaan.
Kiinteistöillä joissa ei ole vesikäymälää jätevesien puhdistamatta maahan johtaminen on mahdollista, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (eli yleensä puhutaan sisään kannetuista vesistä "kantovedestä"  tai vähäisistä vesimääristä, jotka eivät sisällä käymälän jätevesiä - esim. kantovedellinen mökki tai sauna). Näilläkin kiinteistöillä on kuitenkin tehtävä selvitys jätevesien käsittelyn nykytilasta.
(Lähde: www.jätevesi.fi / 5.4.2015)

Perustaminen

Jätevesiosuuskunnan perustava kokous pidettiin 28.6.2006 Seppälän koululla. Kokouksessa oli läsnä joukko (n. 30 - 40)  asiasta kiinnostunutta Kirkkoahon, Hepomäen, Lehtomäen, ja Pärsänsuon alueen asukasta. Kokouksen tarkoituksena oli valita tulevalle osuuskunnalle hallitus joka alkaisi valmistella osuuskunnan varsinaista perustamista. Kokouksessa valittiin seitsämän hallituksen jäsentä ja neljä varajäsentä. Ryhmän tehtävänä oli tehdä säännöt ja rekisteröidä osuuskunta. Osuuskunnan perustamisasiakirja allekirjoitettiin 3.10.2006. Perustamisasiakirjan allekirjoittivat kaikki kesäkuun kokouksessa valitut (11) henkilöt. Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunta on merkitty kaupparekisteriin 09.11.2006 Vuoden 2007 aikana perustettu osuuskunta aloitti viemärilaitoksen suunnittelun ja jäsenhankinnan. Kyselyn perusteella varsinaisen viemärilaitoksen rakentaminen alkoi vuoden 2008 maaliskuussa. Viemärilaitoksen toiminta-alueen kiinteistöistä noin 83% liittyi osuuskuntaan ja uuteen viemärilaitokseen. Alueelle on rakennettu aktiivisesti uusia kiinteistöjä, jotka ovat myös liittyneet viemärilaitokseen.

Vuosikokous

Kirkkoahon Seudun viemäriosuuskunnan
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Torstaina 6.5.2021 klo 18:00 Kirkkoahon Kylätalolla (entinen koulu) Käsitellään osuuskunnan sääntöjen mukaisesti osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat.
Hallitus

Rekisteriseloste henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Tämän sivun linkistä pääset lukemaan rekisteriselostetta, jossa kerrotaan kuinka pääset tarkistamaan ja muuttamaan/korjaamaan tietojasi jotka on tallennettu Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan henkilörekisteriin osuuskunnan toimintaa varten.

Kalenteri