Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys ry on perustettu 8.11.2001. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvointia monella tavalla, järjestämällä yhteisiä tapahtumia, lasten kerhotoimintaa sekä ylläpitämällä Nettikahvilaa yhteistyössä Kainuun Nuotan kanssa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Toimintaa toteutetaan mm. projekteina.

Kyläyhdistys hallinnoi huhtikuusta 2013 lukien Matalan kynnyksen työllistämistalo -hanketta. Työllistämishankkeen tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joilla projektiin osallistuvat henkilöt pääsevät eteenpäin elämässään ja sopeutumisessaan suomalaiseen kulttuuriin. Projektissa käytetään TE-toimiston ja TYP:in tarjoamia työllistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Työllistämistoimenpiteiden kohteena ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja maahanmuuttajat (suomenkielen harjaannuttaminen ja suomalaisen työkulttuurin omaksuminen).

Kalenteri