Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen toimintakeskus Monikan toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Monikassa voi viettää aikaa omien ystävien ja/ tai uusien tuttavuuksien kanssa. Vertaistuki on luonnollinen osa kohtaamispaikan toimintaa. Vertaistuen saaminen ja antaminen on tärkeää. Monikan tiloihin tulee vuonna 2021 asiakkaille pieni kierrätyspiste. Jatkamme myös hävikkiruuan jako mahdollisuuden kartoittamista.

Monikan infosta saa tietoa palveluista Suomessa ja Kajaanissa sekä oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Tuotamme palvelua yksilö- ja ryhmämuotoisena. Neuvomme muun muassa seuraavissa asioissa: arkielämän haasteet, lupa- ja kansalaisuusasiat, asuminen, vapaa-aika ja harrastukset, suomalainen kulttuuri sekä työelämä ja koulutus. Toiminta on ennaltaehkäisevää työtä. Monika toimii jalkautumispaikkana viranomaisille, jotka työskentelevät kohderyhmän kanssa.

Ryhmämuotoisessa neuvonnassa tarjoamme tietoa yhteiskunnasta, kulttuurista, tavoista, hyvinvoinnista, vanhemmuudesta ja muista ajankohtaisista asioista. Asiantuntijoiden/ vapaaehtoisten/ opiskelijoiden pitämät infot ja tietoiskut järjestetään joko etäyhteyksillä tai paikan päällä tulkattuna kerran kuukaudessa. Välitämme asiakkaille ajankohtaista tietoa WhatsApp ryhmien ja sosiaalisenmedian kautta.

Olemme tehneet alustavan suunnitelman yhteisöllisyyttä vahvistavasta ryhmätoiminnasta, mutta jätämme asiakkailta nouseville toiminta ideoille ja toteutukselle tilaa. Kysymme asiakkailta aktiivisesti palautetta toiminnasta sekä ideoita toiminnan kehittämiseen esimerkiksi suunnittelupäivissä ja palautelaatikon avulla. Ryhmätoimintaan liittyy myös asiakkaiden kannustaminen ja motivointi sekä kutsuminen mukaan ryhmiin.

Vahvistamme monimuotoisia kohtaamisia laajan yhteistyöverkoston ja vapaaehtoistyön avulla. Järjestöjen, hankkeiden ja oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön kautta edistämme monimuotoista kohtaamista, myös valtaväestön ja maahanmuuttajien välillä. Yhteisen toiminnan ja tekemisen kautta kanssakäyminen on luonnollista. Kehitämme ja hyödynnämme entistä enemmän vapaaehtoisia ryhmien ohjaamisessa.