OLKA-pisteellä toimivien ohjeet

1. Suorita lyhyt OIVA-perehdytys

Kaikki OLKA-pisteellä toimivat teemapäivien järjestäjät suorittavat lyhyen verkkomateriaaliin perustuvan perehdytyksen, jossa tutustutaan mm alla oleviin aiheisiin:

 • Tietosuoja- ja vaitiolovelvollisuuteen
 • Kohtaaminen ja vuorovaikutus sairaalassa
 • Sairaalan hygieniaohjeet, ulkoasu
 • Turvallisuusohjeet ja uhkaavat tilanteet
 • Mitä OLKA-toiminta on?

Linkki OIVA-perehdytysmateriaaliin

2. Tee varaus

OLKA-pisteen päivystysvuoron varaus tällä lomakkeella

 • Vapaaehtoiset toimivat Kainuun uuden sairaalan OLKA-pisteellä päivystäjinä. Päivystäjät kertovat mm. OLKA-toiminnasta, välittävät vertaistukipyyntöjä, kertovat tasapuolisesti eri yhdistysten toiminnasta sekä toimivat aula-avustajina opastaen sairaalassa asioivia ilmoitusautomaattien käytössä ja saattavat heitä odotusalueille.
 • Pisteen päivystysvuorojen kestot ovat 4 tuntia kerrallaan; klo 8-12 ja klo 12-16 välisille ajoille. Pisteellä voi olla myös lyhyemmän ajan, mutta varaus tulee automaattisesti neljälle tunnille.
 • OLKA-pisteellä ei tule olemaan jatkuvaa päivystystä. Pisteen materiaaleihin voi tutustua myös ilman vapaaehtoisten tai OLKAn työntekijöiden läsnäoloa.
 • OLKA-piste sijaitsee infon ja kahvion läheisyydessä. Lähin käynti pääovesta F1.

Teemapäivän ajanvarauspyyntö tällä lomakkeella

 • Yhdistykset, yhteisöt ja sairaalan yksiköt voivat järjestää OLKA-pisteellä teemapäiviä tai tapahtumia, joissa esitellään omaa toimintaa tai kerrotaan terveyteen liittyvistä aiheista. OLKA-pisteellä voi järjestää myös valtakunnallisiin teemapäiviin liittyviä tapahtumia.
 • Varauspyyntö tehdään n. kaksi (2) viikkoa ennen suunniteltua teemapäivän ajankohtaa. Huomioithan, että lomakkeella tehdään ajanvarauspyyntö. Vahvistamme ajanvarauksen viestillä.
 • SOSTEn valtakunnalliset teemapäivät löydät täältä
 • Teemapäivän toteuttajat voivat säilyttää päällysvaatteensa ja omia tavaroitaan yleisessä käytössä olevissa lukollisissa säilytyslokeroissa.

3. Teemapäivän markkinointi

 • Lähetä teemapäivän tiedot osoitteisiin seija.heikkinen(a)kainuunnuotta.net ja/tai jari.vierimaa(a)kainuunnuotta.net
  • Kerro tarkemmin teempäivästä: Mitä? Missä? Milloin?
  • Linkki mahdolliselle nettisivulle, josta löytyy lisätietoja
  • Kuva tai logo (jos on)
 • Lisäämme teemapäivän tiedot OLKA Kainuu tapahtumat -sivulle
 • Kerromme teemapäivästä OLKAn Facebookissa
 • Valmistelemme saatujen tietojen perusteella sairaalan odotustilojen näytöillä "pyörivän" dian ja toimitamme sen valmiiksi sairaalaan, jotta dia on näkyvissä teemapäivän ajan.
 • Teemapäivän järjestäjä huolehtii itse tiedotteet muihin kanaviin, kuten lehtiin, radioon tai tiedot Menoinfo.fi -palstalle.

4. Perehdytys

Ennen ensimmäistä teemapäivää tai päivystysvuoroa sovitaan perehdytys OLKA-pisteen toimintoihin, kuten tietokoneen ja näytön hyödyntämiseen teemapäivän aikana. Näytössä voi esittää muistitikulta omaa materiaalia tai vaikkapa nettisivuja. Perehdytys tapahtuu OLKA-pisteellä viimeistään ennen teemapäivän tai päivystysvuoron alkua.

Teemapäivän toimintaohje

 • En kerro muille: Pidän salassa kaikki mitä kuulen, näen tai muuten saan tietooni. Vaitiolovelvollisuuteni jatkuu myös sen jälkeen, kun olen lopettanut OLKA toiminnan.
 • En ota kantaa hoidollisiin asioihin: Hoidolliset asiat ja vastuut eivät kuulu OLKA toimintaan osallistuvien rooliin.
 • Minimoin infektioiden leviämisen: Käsihygienia on erittäin tärkeää ja noudatan sairaalan hygieniaohjeita aina.
 • En mainosta enkä suostuttele jäseneksi: Tuotteiden, lääkkeiden, tutkimusten tai hoitojen markkinoiminen on kiellettyä. Asiakkaille on hyvä kertoa puolueettomasti potilasjärjestöistä, mutta jäseneksi suostuttelu on kiellettyä.
 • En polta enkä käytä tuoksuja: Sairaala on savuton paikka enkä tupakoi tehtäväni aikana. Tehtävään tulen tuoksutta.
 • Osallistun toiminnan tilastointiin: Täytän teemapäivän jälkeen sähköisen tilastointilomakkeen tällä lomakkeella 

5. Anna palaute

OLKA-pisteen päivystysvuoron jälkeen annetaan palaute tällä lomakkeella.
Teemapäivästä annetaan yksi koostettu palaute/tilastointi tällä lomakkeella.

 • Palaute annetaan jokaisesta päivystysvuorosta tai teemapäivästä.
 • Teemapäivän pää/vastuujärjestäjä ohjeistaa muut teemapäivän järjestäjät palautteen keräämiseen, esim. kohtaamisten määrän laskeminen.

6. Rokotukset

Vapaaehtoisella tulee olla tuhkarokko- ja vesirokkorokotukset otettuna tai taudit sairastettuna. Lisäksi sairaalassa toimivalta vapaaehtoiselta edellytetään influenssarokotteen ottamista vuosittain. Huom! Influenssarokote koskee myös OLKA-pisteellä toimivia (päivystys ja teemapäivän järjestäjät).

7. Koronan huomioiminen OLKA-pisteellä

Toimimme OLKA-pisteellä Kainuun soten ja THL:n ohjeiden mukaisesti.

Seuraamme sairaalan ohjeistuksia koronatilanteesta, ja varaudumme siten myös toimintojen siirtämiseen tai perumiseen.

8. Muuta huomioitavaa

 • Teemapäivän ajaksi OLKA-pisteelle voi laittaa esille esim. oman roll upin, lehtiä, esitteitä, apuvälineitä tai muuta teemapäivään liittyvää materiaalia.
 • OLKA-pisteen seinille ei saa kiinnittää mitään ylimääräistä (sairaalan ohje).
 • OLKA-pisteeltä löytyy valkoinen lukollinen kaappi. Sinne voi jättää tavaroita tilaisuuden ajaksi, esim. omat laukut tai puhelimet. Varastotilaksi se valitettavasti on liian pieni, joten esitteitä ja muita isompia materiaaleja joutuu kuljettamaan mukana. Naulakko on vasemalla takanurkassa.
 • Sairaalan taideteosten eteen ei saa sijoittaa mitään.
 • OLKA-pisteellä on kaksi siirrettävää esitetelinettä. Jatkossa katsomme mikä on sopiva esitemäärä / yhdistys, jotta kaikkien esitteet sopivat tasapuolisesti esille. Yhdistykset, yhteisöt ja sairaalan osastot huolehtivat esitteet itse telineisiin ja vaihtavat / lisäävät niitä tarvittaessa itse. Yhden toimijan esitteet (noin 4-5 kpl / toimija) sijoitellaan telineeseen yhdelle sivulle alkekkain.
 • OLKAn roll upin kuuluu olla esillä koko ajan, myös teemapäivien aikana.
 • Kun käyt OLKA-pisteellä, niin katsothan, että esiteteline ja ympäristö on siistissä kunnossa. Kiitos!

***

Tulostusohje:
Voit tulostaa tämän ohjeen; "Ctrl P". Tarkista tulostuvien sivujen määrä ja rajaa se tarvittaville sivuille valitsemalla "Sivut" -> valitse "muokattu": ja rajaa sivumäärä, esim. 1-3. Ilman sivumäärän rajaamista kaikki sivut tulostuvat automaattisesti. Voit tulostaa kohteen omalla tulostimellasi paperille tai tallentaa ensin koneellesi PDF-muotoon ja tulostaa tarvittaessa.

 

Kalenteri