Hallinto

Ounasrannan metsästysseurassa on 52 jäsentä.

Seuran päätöksenteko tapahtuu seuran vuosikokouksessa ja kesäkokouksessa.

 

Vuosikokouksen valitsema johtokunta käyttää toimeenpanovaltaa.

Johtokunta 2019

Puheenjohtaja Arto Jokelainen 0405872560

Varapj Rauno Huusko               040706171

Sihteeri Kimmo Huusko            0440251016

Rahastonhoitaja Jukka Sainio  0408230599  

                               

Miten seuraan jäseneksi?

Seuraan on mahdollista päästä jäseneksi, jos kuuluu jo jäsenenä olevan perheeseen tai on Ounaksen kylän vakituinen asukas. Myös metsästysoikeuden vuokraavien maanomistajien tai jäsenyydellään merkittävän määrän metsästysoikeutta seuralle tuovien on mahdollista päästä seuran jäseneksi. Merkittävää yhteisöllistä aktiivisuutta seuraa tai kylää kohtaan osoittava kesäasukas voidaan myös hyväksyä jäseneksi.

Seura on laatinut ja hyväksynyt yksityiskohtaiset perusteet jäseneksi pääsemisen edellytyksistä.

Seuran vuosikokous tai kesäkokous päättää uusista jäsenyyksistä.

 

Kalenteri