Posti ja palvelut:

Posti auto tuo sanomalehdet päivittäin ja kirjeet voi lähettää hänen mukanaan eteenpäin.

Vanhuspalvelut:

Saamme 1.6.2020 alkaen 4H:n hankkeen kautta palkkatuetun työntekijän haravointiin, halontekoon ym. kotitöiden tekoon. Tekijä tuli tarpeeseen. Hänen työ suhteensa kestää 2kk. Työntekijää voi hakea muutkin kuin vanhukset apumieheksi. Rohkeasti vain yhteyttä puheenjohtajaan Eilaan.

Aktiivista toimintaa:

Juhlia, kilpailuja, laulupiiri, kuntojumppa, talkoita ym. Tavoitteena saada enemmän kyläläisiä ja mökkiläisiä mukaan toimintaan. Tehdään yhteistyötä metsästysseuran, seurakunnan, kyläläisten ja mökkiläisten kanssa.

Tiedottaminen:

Ylä-Kainuu lehdessä, kylällä ilmoitustauluilla joita on 4 kpl, Kainuun kyläsivuilla ja puskaradion kautta. Ilmoitustaulut sijaitsevat koulun pihassa, kylätalolla, Haapovaaralla ja Runtilla.

 

Remontti:

Kylätalon kunnostus remontti tarkoitus saada valmiiksi 2021. Kattoremontti tehty keväällä 2018, keittiö remontti aloitettu keväällä 2020 ja ikkunoiden sekä ovien uusiminen syksyllä 2020.

 

YMPÄRISTÖ

Uimaranta:

Uimaranta on Kyläseuran omistuksessa ja näin ollen kyläläisten käytössä omalla vastuulla ja yleistä siisteyttä noudattaen.

Kesällä 2014 kunnostettu uimarannan pukukoppi.

Museoaitan kunnostus:

Uusittu pärekatto ja peruskorjattu aitta kesällä 2014 Kainuun Nuotan työntekijöiden voimin. Raivataan ja siistitään ympäristö talkoovoimin.

Luontopolkujen kunnostaminen:

Ylläpidetään vanhoja ruununpoluja virkistysalueena Runtin, Kellovaaran, Taipaleen, Perangan, Mökinvaaran ja Haapovaaran alueilla. Tulevaisuudessa on tarkoitus korjata polkuverkostoa siistien ja pitkospuita tehden.

Hoikansaaren P-paikan luona olevan lammen kunnostus:

2019 on saatu kunnostus aloitettua ja projekti jatkuu edelleen, ruoppausta kaivataan poistamaan kokonaan hajuhaitat.

 

LIIKENNE:

- Viitostie 801, kylätalon liittymä jätetty liian jyrkäksi. Viitostielle tultaessa ei ole tasannetta ja vaaratilanteita on ollut. Liittymän kautta kuljetaan myös kylän yhteiselle uimarannalle. Kunnollinen liittymä toisi Kylätalolle enemmän kysyntää kun linja-autotkin voisivat tulla pihaan. Näin saataisiin toimintaa entistäkin vireämmäksi.
Mietitään kyläyhdistyksessä miten tilanne saadaan korjatuksi.

 

Kesäasukkaat ja uudet asukkaat:

Toivotaan mukaan kylän toimintaan ja tapahtumiin. Selvitetään, onko tarvetta mökkitalkkarille. Jaetaan tiedotteita postilaatikoihin ja ilmoitustauluille.

Palautetta voi jättää Seurantalon (Viitostie 801) seinässä olevaan palautelaatikkoon.

Kalenteri