OLKA vapaaehtoisille

 

 

 

 

Vapaaehtoistoiminta kuuluu OLKA®-toimintaan ja sen tarkoituksena on antaa iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen. Toiminta on luottamuksellista.

Vapaaehtoisvuorot ovat pääosin arkisin päiväsaikana. Joitakin tehtäviä on mahdollista tehdä illalla ja viikonloppuisin. Kaikki vapaaehtoset valmennetaan tehtävään.

OLKAn sairaalavapaaehtoistoimijan tehtäviä ovat mm. TOIVO-vertaistukihenkilötoiminta sekä ILONA-palvelu (mm. juttukaveri, aula-avustaja, leikkikaveri ja esiintyjä). Vertaistukihenkilöllä on omakohtainen kokemus sairaudesta tai vammasta. ILONA-sairaalavapaaehtoisena sekä OLKA-pisteen päivystäjänä voi toimia ilman omakohtaista kokemusta sairastumisesta tai vammautumisesta.  

Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattilaisten työtä eikä ota kantaa hoidollisiin asioihin, vaan toimii potilaan tukena.

Vapaaehtoistehtäviä OLKAssa:

 • OLKA-pisteen päivystäjä, kertoo mm. OLKA-toiminnasta, välittää vertaistukipyyntöjä sekä kertoo tasapuolisesti eri yhdistysten toiminnasta. Vapaaehtoiset toimivat Kainuun uuden sairaalan yhteistyöosastoilla sekä OLKA-pisteellä. OLKA-piste sijaitsee kahvion ja infon läheisyydessä. Lähin sisäänkäynti OLKA-pisteelle on F1. Vapaaehtoisille on koottu ohjeet OLKA-pisteen päivystystoiminnan toteuttamiseen.

Varaa OLKA-pisteen päivystysvuoro tällä lomakkeella.

 • Vertaistukija tarjoaa kokemuspohjaista vertaistukea sairaalassa.
 • Aula-avustaja kohtaa, opastaa ja saattaa sairaalassa kävijöitä.
 • Juttukaveri on potilaan seurana.
 • Leikkikaveri leikkii lapsipotilaiden kanssa ja pitää heille seuraa.
 • Esiintyjä laulaa, soittaa, lausuu runoja yms.
 • Muita tehtäviä voivat olla esimerkiksi juttujen kirjoittaminen OLKAn viestintäkanaviin

Sinustako sairaalavapaaehtoinen? Hae mukaan sairaalavapaaehtoseksi

Kerro lomakkeella yhteystietosi sekä kerro lyhyesti itsestäsi ja missä tehtävissä haluat toimia sairaalavapaaehtoisena. Lähetämme kutsun haastatteluun hakemuksen lähettäneille.

Sairaalavapaaehtoisena voit toimia joko järjestösi kautta tai yksityisenä henkilönä.

 

Vapaaehtoisen polku OLKAssa

 • Hakemus sairaalavapaaehtoiseksi
 • Kutsu haastatteluun: OLKA Kainuu -hankekoordinaattori haastattelee vapaaehtoiset. Samalla kartoitetaan  yhdessä vapaaehtoisen kanssa sopivia tehtäviä sairaalassa.
 • Vapaaehtoisena sairaalassa -valmennus: Kaikki OLKAn vapaaehtoiset käyvät neljän tunnin valmennuksen. Valmennuksessa tutustumme Kainuun keskussairaalaan, käymme läpi sairaalahygieniaohjeet vapaaehtoisille, pohdimme vapaaehtoisen oikeuksia ja velvollisuuksia sairaalassa sekä harjoittelemme kohtaamista. Valmennus järjestetään myöhemmin ilmoitettavana aikana.
 • Vertaistukihenkilövalmennus: Vertaistukihenkilöllä tulee olla käytynä jonkin tahon, esimerkiksi järjestön järjestämä vertaistukihenkilövalmennus. OLKA Kainuu järjestää Toivo-vertaistukihenkilövalmennuksia vuosittain.
 • Sopimus: Valmennuksen jälkeen allekirjoitetaan sairaalavapaaehtoistoiminnan sopimus ja vaitiolositoumus. Lasten parissa toimivilta vapaaehtoisilta tarkistamme rikosrekisteriotteen.
 • Perehdytys tehtävään: Vapaaehtoinen saa tehtäväkohtaisen perehdytyksen. Kokenut vapaaehtoinen toimii alussa uuden vapaaehtoisen mentorina.
 • Toiminta: Vapaaehtoinen osallistuu toimintaan ja sopii vapaaehtoisvuorot etukäteen koordinaattorin kanssa.
 • Tuki, virkistys ja lisävalmennus: Vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen, virkistykseen ja lisävalmennuksin.
 • Tauolle jääminen, lopettaminen tai tehtävän vaihtaminen: Vapaaehtoisella on oikeus jäädä tauolle tai lopettaa vapaaehtoistoimintansa niin halutessaan. Vapaaehtoinen voi myös vaihtaa tehtävää. Asiasta sovitaan koordinaattorin kanssa.

On tärkeää, että sairaalavapaaehtoisen oma elämäntilanne on tasapainossa. Edellytämme vapaaehtoiselta vähintään 18 vuoden ikää. Vapaaehtoisella tulee olla tuhkarokko- ja vesirokkorokotukset otettuna tai taudit sairastettuna. Lisäksi sairaalassa toimivalta vapaaehtoiselta edellytetään influenssarokotteen ottamista vuosittain.