Vuokin kirkko

Vuokin kirkko on vihitty vuonna 1954. Sen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Lappi-Seppälä ja Martas Oy. Kirkossa on tilaa 100 hengelle ja sen yhteydessä olevassa, myöhemmin rakennetussa seurakuntasalissa 60 henkilölle. Kirkon urut on valmistanut 1978 Kangasalan urkutehdas.

Vuokin kyläläiset on pitäneet Vuokin kirkkoa tiekirkkona vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Suomussalmen seurakunta on päättänyt myydä Vuokin kirkon. Sitä on ennen myyntiä tarjottu lahjoitettavaksi Vuokin kyläyhdistys ry:lle, koska kirkko on aikanaan lahjoituksena kirkon maa-alueineen vuokkilaisilta isänniltä saanut. 

Vuokin kyläyhdistys ry:n ja kyläläisten ensisijainen toive on, että kirkko säilyttäisi edelleen kirkko statuksensa eikä sitä lahjoitettaisi tai myytäisi. Kyläläiset toivovat, että yhteistyöllä kirkko ja sen toiminta voitaisiin säilyttää Suomussalmen seurakunnalla. Vuokin kyläyhdistys on tehnyt virallisen aloitteen yhteistyöstä Suomussalmen seurakunnalle. Aloite käsiteltiin 2.9.2020 kirkkoneuvoston kokouksessa.

Erinnäisten vaiheiden ja selvitysten jälkeen ylimääräisessä Vuokin yläyhdistys ry:n yleissä kokouksessa 28.9.2020 päätettiin vastaanottaa vastikkeetta Vuokin kirkko Suomussalmen seurakunnalta. Samassa yhteydessä perustettiin Vuokin rajaseutu kirkko ry hoitamaan asiaa jatkossa. Kirkon lahjoitusasiaan liittyvä tiedotus tapahtuu jatkossa ko. yhdistyksen facebook-sivulla.


Vuokin kirkon kuvat Kirsi Sahrman-Hauhia.

Kalenteri