Kylätalo

Kylätalon avaimen saa seuraavilta henkilöiltä:

  • Saara Pöllänen 0440-723163
  • Irja Pöllänen 040-8223937 (tai 08-723119)
  • Kirsi Sahrman-Hauhia 050 912 7969


Avain on palautettava heti käytön jälkeen. Avaimen saaja on aina henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kylätalo sekä kyläyhdistyksen laitteet pysyvät kunnossa

Kalenteri